Person

William Jones

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post william.joneskultur.luse

Rum LUX:C415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i etnologi och är en del av Agenda 2030 Forskarskola. Min forskning fokuserar på boskapsskötare (t.ex. nomader) i Östafrika och deras samverkan medutvecklingsprojekt.

Som en del avforskarskolan, fokuserar min forskning på att utvärdera hur väl de globalamålen för hållbar utveckling implementeras på en lokal nivå. Jag är specielltintresserad av att undersöka hur väl utvecklingsorganisationer förstår och hurde integrerar pastorala kulturer i deras utvecklingsagendor. Min forskningförespråkar för att ge plats till pastorala samhällens röster vid skapandet ochutvärderingen av utvecklingsagendor som rör deras välbefinnande.

Minaforskningsintressen inkluderar relationer mellan människor och naturen,uppfattningen om kunskap och frågor om identitet kopplade till stam, klan och miljön i Kenya.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
William Jones

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post william.joneskultur.luse

Rum LUX:C415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15