lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

2010 disputerade jag i textilvetenskap, Uppsala universitet. Som doktorand hörde jag till Nordiska museets forskarskola.

Min forskning har koncentrerats till mode- och dräkthistoria och sambandet mellan materiella faktorer, arbetsorganisation inom produktionen och modets utveckling. Nyfikenheten på vad som döljer sig bakom ytan har tillsammans med mina tekniska kunskaper lett mig in på klädernas tillverkningstekniker, både förindustriella och industriella samt möjligheterna att använda föremål som källa. Jag arbetar också med frågor som rör textilt arbete och kön.

I mitt pågående projekt undersöker jag textilier och kläder i lundabiskopen Peder Winstrups grav.

Jag har tidigare arbetat som intendent på Textilmuseet, Borås och är medlem i museinätverken Dragtpuljen och ICOM Costume Committee.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2010 har jag arbetat med att utveckla modevetenskap som undervisnings- och forskarämne vid institutionen.

Jag är ansvarig för avdelningen för modevetenskap och programansvarig för kandidatprogrammet i modevetenskap på Campus Helsingborg.

2011 tilldelades jag Cliopriset för min dräkthistoriska forskning.

Pernilla Rasmussen

Universitetslektor
Avdelningen för modevetenskap
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post pernilla.rasmussenkultur.luse

Telefon 046–222 83 93

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Helgonavägen 3, Lund (Avdelningen för ABM och digitala kulturer)

Postadress
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för ABM och digitala kulturer)

Internpost hämtställe 30

Länkar