Person

Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor, docent

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsföreståndare

  • Centrum för Öresundsstudier (CORS)
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post johanna.rivano_eckerdalkultur.luse

Telefon 046–222 30 35

Rum
LUX:C450 (universitetslektor)
LUX C450 (avdelningsföreståndare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)
Box 2074, 220 02 Lund (avdelningsföreståndare)

Internpost hämtställe 30

Mobil 072–715 45 45

Jag är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, förståndare för Centrum För Öresundsstudier och medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker:Kommunikation, Kultur och Samhälle”.

Jag undervisar på ABM-mastern.

Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller medie- och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling om värdering av information om preventivmedel och har i ett andra spår fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa.

Mitt tredje, och aktuella, forskningsspår rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling vid folkbibliotek samt styrdokuments betydelse och funktion för folkbibliotek och folkbibliotekarier. Jag har specifikt ägnat mig åt bibliotekens och bibliotekariers demokratiska roll.

Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor, docent

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsföreståndare

  • Centrum för Öresundsstudier (CORS)
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post johanna.rivano_eckerdalkultur.luse

Telefon 046–222 30 35

Rum
LUX:C450 (universitetslektor)
LUX C450 (avdelningsföreståndare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)
Box 2074, 220 02 Lund (avdelningsföreståndare)

Internpost hämtställe 30

Mobil 072–715 45 45

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15