Person

Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsföreståndare

  • Centrum för Öresundsstudier (CORS)
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post johanna.rivano_eckerdalkultur.luse

Telefon 046–222 30 35

Rum LUX:C450

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)
Box 2074, 220 02 Lund (avdelningsföreståndare)

Internpost hämtställe 30

Jag är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, förståndare för Centrum För Öresundsstudier och medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker:Kommunikation, Kultur och Samhälle”.

Jag undervisar på ABM-mastern.

Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller medie- och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling om värdering av information om preventivmedel och har i ett andra spår fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa.

Mitt tredje, och aktuella, forskningsspår rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling vid folkbibliotek samt styrdokuments betydelse och funktion för folkbibliotek och folkbibliotekarier. Jag har specifikt ägnat mig åt bibliotekens och bibliotekariers demokratiska roll.

Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är lärare och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid avdelningen för ABM vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och föreståndare för Centrum för Öresundsstudier. Jag är medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle”.

Jag har tidigare arbetat bl a som museipedagog och gymnasiebibliotekarie och har ett intresse för frågor som rör förmedling och pedagogik vid ABM-institutioner. Jag undervisar på ABM-mastern vid institutionen. Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller media och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling, "Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel", om värdering av information om preventivmedel och har fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Inom detta andra spår har jag studerat information om och kring HPV-vaccinationer inom skolhälsovård.

Mitt tredje forskningsspår, som jag fokuserar på sedan några år, rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling av folkbibliotek samt styrdokuments betydelse och funktion för folkbibliotek. Jag har specifikt ägnat mig åt bibliotekens och bibliotekariers demokratiska roll.

Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (9 st)

Rapporter (5 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsföreståndare

  • Centrum för Öresundsstudier (CORS)
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post johanna.rivano_eckerdalkultur.luse

Telefon 046–222 30 35

Rum LUX:C450

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)
Box 2074, 220 02 Lund (avdelningsföreståndare)

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15