Person

Moa Petersén

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post moa.petersenkultur.luse

Telefon 046–222 09 50

Rum LUX:C454

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr. i konsthistoria och visuella studier, fil. mag. i historia samt fil. mag. i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (11 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Lärare på kandidatprogrammet Digitala kulturer.

Moa Petersén

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post moa.petersenkultur.luse

Telefon 046–222 09 50

Rum LUX:C454

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15