Person

Moa Petersén

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post moa.petersenkultur.luse

Telefon 046–222 09 50

Rum LUX:C454

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr. i konsthistoria och visuella studier, fil. mag. i historia samt fil. mag. i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag disputerade i februari 2013 med avhandlingen Impure Vision: American staged art photography of the 1970s. I avhandlingen undersöker jag det paradigmskifte som skedde inom amerikasnkt konstfoto mellan modernism och postmodernism när det gällde idéer kring relationen mellan fotografiet och verkligheten.

Sedan 2013 arbetar jag som universitetslektor på kandidatprogrammet Digitala kulturer, både på teoretiska och mer praktiskt inriktade kurser. Min teoretiskt inriktade undervisning är centrerad till teoribildningar kring teknologi och deras implementering, återspegling och inverkan på det omgivande samhället och kulturen.

Jag har tre parallella forskningsintressen: 1) Jag undersöker den svenska biohacker- och grinderrörelsen och rörelsens inverkan på publik förståelse av biologivetenskap, den mänskliga kroppen och kunskapsgenererande miljöer i ett digitalt samhälle och en digital kultur (mer om mitt forksningprojekt här: https://www.independent.co.uk/voices/sweden-microchips-artificial-intelligence-contactless-credit-cards-citizen-science-biology-a8409676.html)

2) jag är medlem i samverkansinitiativet Narrating Climate Futures där jag bl.a. undersöker hur historiska och samtida konstnärliga representationer av framtida klimatförändringsscenarier samspelar med vetenskaplig forskning.  

3) Jag skriver en biografi om den amerikanske fotografen Jerry Uelsmann (f. 1934) som planeras vara klar 2020.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (11 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Lärare på kandidatprogrammet Digitala kulturer.

Moa Petersén

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post moa.petersenkultur.luse

Telefon 046–222 09 50

Rum LUX:C454

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15