Person

Emma Eleonorasdotter

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.eleonorasdotterkultur.luse

Telefon 046–222 95 14

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i etnologi sedan september 2015. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om att förstå maktstrukturers samverkan och funktion för kulturella processer. Det leder mig in på ämnen som relaterar till konstruktioner av kön och genus, ras och sexualitet för att nämna några. Dessa har i sin tur lett mig in på frågor om till exempel legalitet, normer och globala postkoloniala förhållanden.

Med andra ord ska jag bedriva forskning med ett intersektionellt perspektiv som undersöker föreställningar och villkor som konstruerar maktförhållanden. I detta arbete är fältarbetet en viktig del samtidigt som mina intresseområden gör att etiska frågeställningar då hamnar i förgrunden. Därför är jag också intresserad av etnografiska metoder, dess gränser och möjligheter.

Jag har en masterexamen i applicerad kulturanalys från Lunds universitet och en kandidatexamen i kulturvetenskap från Malmö högskola.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2008 har jag varit en del av den antirasistiska tidskriften Manas redaktion. (tidskriftenmana.se) För nummer 1/2015 var jag redaktör för temat Queer. Min egen text i det numret Konstruktionen av afrikanskt homohat, bygger på min masteruppsats Lesbian life in Malawi: An Intersectional Study of Repressive and Constructive Power. (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4436184)

Mana är ett forum för all slags verksamhet med syfte att belysa strukturell rasism. Genom att vara ett medium för debatt, analys, forskning och personliga upplevelser med fokus på rasism är tidningen unik i Sverige och var nominerad till årets kulturtidskrift 2015 av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter.

Emma Eleonorasdotter

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.eleonorasdotterkultur.luse

Telefon 046–222 95 14

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15