Person

Jonas Frykman

Professor emeritus

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.frykmankultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Från början stod det klassiska bondesamhället i fokus och jag analyserade det med utgångspunkt från de många ogifta mödrarnas situation: "Horan i bondesamhället" (1977). Inom projektet "Kultur och klass" blev temat kulturkrocken mellan bönder och den framväxande borgerligheten:"Den kultiverade människan" (1979) och detta följdes så upp i en studie av samhälls-och kulturbygget under mellankrigstiden: "Modärna tider" (1985). Kropp,ras och hygien var där ledteman.
Forskningen under senare år har följt två huvudspår. Å ena sida ett intresse för den roll som känslor och erfarenheter spelar i kulturen. Det syns bl a i böckerna "Berörd" (2012) och "Being There" (2003), där jag strävat efter att slå broar mellan den filosofiska fenomenologin och praktisk, etnologisk kulturanalys. Å den andra sidan en inriktning på fostran och identitesformande strukturer i det svenska samhället, något jag tagit upp böcker om sjukskrivningar "I ohälsans tid" (2009), utbildning "Ljusnande framtid(1998)och ungdomskultur "Dansbaneeländet"(1988). Minnespolitik i Europa "Minnesmärken"(2007) och och riktningar inom europeisk forskning "Blackwell Companion to the Anthropology of Europe" (2012) har också varit viktiga temata. Sedan 2009 arbetar jag som Professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge och har där möjlighet att återknyta till jämförelser av skandinavisk kultur jag inledde under åren på 90-talet som heltidsanställd professor i Bergen, Norge.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (16 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Jonas Frykman

Professor emeritus

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.frykmankultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15