Person

Forskare

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post carin.graminiuskultur.luse

Rum LUX:C414

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i informationsvetenskap sedan hösten 2018. I mitt doktorandprojekt utforskar jag olika former av vetenskaplig kommunikation i klimatfrågor med utgångspunkt i nya typer av akademiska samarbeten.

Jag har en bakgrund i antropologi,sinologi samt informationsstudier. Mina forskningsintressen spänner över flera fält, däribland vetenskaplig kommunikation, informationspraktiker, miljöfrågor, kunskapsrepresentation och kunskapsproduktion, samt sinologi (migration, biopolitik, modern historia).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskare

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post carin.graminiuskultur.luse

Rum LUX:C414

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15