Person

Doktorand

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post carin.graminiuskultur.luse

Telefon 046–222 30 22

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i informationsvetenskap sedan hösten 2018. I mitt doktorandprojekt utforskar jag olika former av vetenskaplig kommunikation i klimatfrågor med utgångspunkt i nya typer av akademiska samarbeten.

Jag har en bakgrund i antropologi,sinologi samt informationsstudier. Mina forskningsintressen spänner över flera fält, däribland vetenskaplig kommunikation, informationspraktiker, miljöfrågor, kunskapsrepresentation och kunskapsproduktion, samt sinologi (migration, biopolitik, modern historia).

Doktorand

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post carin.graminiuskultur.luse

Telefon 046–222 30 22

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15