Person

Jonas Nordin

Professor, avdelningsansvarig, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 31 42

Rum LUX:C351

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i bok- och bibliotekshistoria.

Under 2023 undervisar jag på kursen "Bibliotekens historia" och handleder på masterprogrammet i ABM.

Nedan finns information om min verksamhet sedan oktober 2018. För tidigare verksamhet och äldre publikationer besök jonasnordin.eu.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (10 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jonas Nordin

Professor, avdelningsansvarig, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 31 42

Rum LUX:C351

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15