Person

Jonas Nordin

Professor, avdelningsansvarig, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 31 42

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i bok- och bibliotekshistoria.

Under hösten 2020 undervisar jag på kandidatkursen i bokhistoria samt "Bibliotekens historia".

Nedan finns information om min verksamhet sedan oktober 2018. För tidigare verksamhet och äldre publikationer besök jonasnordin.eu.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är professor i bok- och bibliotekshistoria sedan oktober 2018. Jag disputerade i historia år 2000 vid Stockholms universitet, där jag också är docent.

Mellan 2007 och 2018 arbetade jag på Kungliga biblioteket med forskningsinfrastruktur och avancerade samlingsfrågor. Bland projekt jag arbetat med där vill jag särskilt framhålla digitaliseringen av bevarade bilder från Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna, det mest omfattande planschverket från svensk stormaktstid. För närvarande arbetar jag vidare med Dahlberghs militärtopografiska bilder och utgivningen av det stora historieverket De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ rege gestis commentariorum, libri septem, på svenska känt som "Sju böcker om konung Carl X Gustafs bragder". Texten till detta propagandaverk författades av Lundaprofessorn Samuel von Pufendorf.

Jag leder också forskningsprojektet "TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu". Det är ett forsknings- och djupkatalogiseringsprojekt om de fornsvenska handskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek och bedrivs i samarbete med Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet. Katalogen och digitaliserade handskrifter tillgängliggörs i databasen manuscripta.se. (TTT kan utläsas som ”Telae Totius Terrae” på latin, det vill säga ”World Wide Web”.)

Utöver det har jag ägnat mycket uppmärksamhet åt tryckfrihetsdiskussionerna under 1700-talet och planerar ett större arbete om det som pressforskaren Otto Sylwan kallade "slyngelåren i svensk press", alltså tryckfrihetsperioden 1766–1774.

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (5 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Övrigt (1 st)

Jonas Nordin

Professor, avdelningsansvarig, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 31 42

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15