Person

Jonas Nordin

Professor, avdelningsansvarig, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 31 42

Rum LUX:C351

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i bok- och bibliotekshistoria och biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Nedan finns information om min verksamhet sedan oktober 2018. För tidigare verksamhet och äldre publikationer besök jonasnordin.eu.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Jonas Nordin

Professor, avdelningsansvarig, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 31 42

Rum LUX:C351

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15