Person

Pelle Snickars

Professor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post pelle.snickarskultur.luse

Mobil 073–047 35 18

Rum LUX:C446

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i digitala kulturer. Jag har arbetat inom kulturarvsektorn som forskningschef vid Statens ljud- och bildarkiv och KB, samt som professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Jag ägnar mig åt mediestudier i samtida och historisk bemärkelse, främst orienterat mot digitalt kulturarv och digital mediehistoria. Jag leder två forskningsprojekt: Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–89 (VR 2019–24) och Moderna tider 1936 (RJ 2022–25) – vilka använder digitala metoder för att utforska historiskt källmaterial på nya sätt. Jag har publicerat mig i tidskrifter som Media History, Digital Humanities Quaterly och Journal of Documentation. 2019 publicerades Spotify Teardown. Inside the Black Box of Streaming Music på MIT Press. Min senaste bok är Kulturarvets mediehistoria. Dokumentation och representation 1750–1950.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Pelle Snickars

Professor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post pelle.snickarskultur.luse

Mobil 073–047 35 18

Rum LUX:C446

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15