Person

Henrik Horstbøll

Professor emeritus

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post henrik.horstbollkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jeg er født i Danmark i 1952 og opvokset i Århus, hvor jeg blev uddannet i etnografi og historie i 1980. Jeg var undervisningsassistent og siden stipendiat ved institut for historie ved Aarhus Universitet, hvor jeg tog licentiatgraden i 1987. Herefter blev jeg tilknyttet Center for Kulturforskning ved Aarhus Universitet. Sammen med min hustru, Karen Margrethe, og vore to børn, Marianne og Niels Christian, tog jeg til Uppsala i 1993 som stipendiat ved Carlsbergfonden og gæsteforsker ved SCAS. Herefter gik rejsen til Det Kongelige Bibliotek i København, hvor jeg var ansat fra 1994. I 1999 tog jeg doktorgraden, og i april 2009 blev jeg udnævnt til professor i bok-och bibliotekshistoria.
Jeg arbejder lige nu med nyt grundkursus i bokhistoria, og jeg forsker i 1700-tallets import af bøger i København og Stockholm. Samtidig har jeg et forskningsprojekt i 1700-tallets censur og trykkefrihed.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning samler sig især om bogens medie- og kulturhistorie. Hvorledes, hvornår og hvordan blev skriftkultur udbredt uden for de lærde institutioner ved hjælp af bogtrykkerkunsten? I bogen bogen Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840 fra 1999 undersøger jeg hvorledes bogtryk blev en del af dagligdagen, og hvorledes flere og flere sammenhænge i dagliglivet blev beskrevet eller foreskrevet. Jeg forsker i de bevarede bøgers formater, illustrationer og sprogkultur, og jeg forbinder resultaterne med analyser af bøgernes emner og indhold gennem århundreder.
Før det moderne skolevæsens udbredelse var bearbejdelser af Luthers Katekismus den første tekst, de fleste borgere i Skandinavien lærte, og fordi den for mange var indgangen til bøgernes verden, har jeg arbejdet med dens traditionshistorie i forbindelse med pietisme og vækkelsesbevægelser i Skandinavien.
På Det Kongelige Bibliotek i København blev bibliotekshistorie også en del af min boghistoriske forskning
Censur, trykkefrihed og copy-right har været aktuelle politiske spørgsmål siden bogtrykkerkunsten gjorde mediet til en magtfaktor på markedet, og på den baggrund arbejder jeg med trykkefrihedens bogkultur i Danmark før Grundlovens indførelse i 1849. Både Sverige og Danmark oplevede i europæisk perspektiv en helt speciel situation med omfattende trykkefrihed i anden halvdel af 1700-tallet, hvilket er genstand for min aktuelle forskning.

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (8 st)

Recensioner (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

Henrik Horstbøll

Professor emeritus

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post henrik.horstbollkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15