Person

Professor emeritus

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post svante.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 75 92

Rum LUX:C348

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 1999 professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, numera vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Bland ett tjugotal utgivna arbeten kan nämnas Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till hegelianerna (1987), Fredrik Böök. En levnadsteckning (1994), Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales och postmodernismen (2a uppl 2003), Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid (2004) och Humaniora i Sverige. Framväxt — guldålder — kris (2008).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (7 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (3 st)

Förord (2 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Professor emeritus

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post svante.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 75 92

Rum LUX:C348

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15