Person

John Hennessey

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post john.hennesseykultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Jag är utbildad som historiker och mina främsta intresseområden inkluderar kolonialhistoria sedan 1850, Japans moderna historia, transnationell och transimperial historia, propaganda och folkligt stöd för imperialism. Mitt nuvarande forskningsprojekt, vilket finansieras av Vetenskapsrådet, undersöker klassificeringen av Ainufolket (ett ursprungsfolk från Hokkaido och närliggande områden) i västerländsk rasbiologi cirka 1850-1940 samt vad detta visar om samtida västerländska syn på "vithet".

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (2 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (8 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag har kandidatexamen i historia och fransk litteratur från University of Notre Dame (Indiana, USA), masterexamen i östasiatiska studier från Lunds universitet samt doktorsexamen i historia från Linnéuniversitetet. Jag har studerat och forskat i USA, Frankrike, Japan och Sverige. Min avhandling, Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912, visar Japans engagemang med globalt cirkulerande koloniala idéer och praktiker under perioden 1868-1912.

John Hennessey

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post john.hennesseykultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15