Person

John Hennessey

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post john.hennesseykultur.luse

Telefon 046–222 04 57

Rum LUX:C350

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Jag är utbildad som historiker och mina främsta intresseområden inkluderar kolonialhistoria sedan 1850, Japans moderna historia, transnationell och transimperialhistoria, propaganda och folkligt stöd för imperialism. Mitt nuvarande forskningsprojekt, vilket finansieras av Vetenskapsrådet, undersöker klassificeringen av Ainufolket (ett ursprungsfolk från Hokkaido och närliggande områden) i västerländsk rasbiologi cirka 1850-1940 samt vad detta visar om samtida västerländska syn på "vithet".

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har kandidatexamen i historia och fransk litteratur från University of Notre Dame (Indiana, USA) (2009), masterexamen i östasiatiska studier från Lunds universitet (2011) samt doktorsexamen i historia från Linnéuniversitetet (2018). Jag utnämndes till docent i idé- och lärdomshistoria 2023. Jag har studerat och forskat i USA, Frankrike, Japan och Sverige. Min doktorsavhandling, Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912, visar Japans engagemang med globalt cirkulerande koloniala idéer och praktiker under perioden 1868-1912.

John Hennessey

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post john.hennesseykultur.luse

Telefon 046–222 04 57

Rum LUX:C350

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15