Person

Cecilia Andersson

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.anderssonkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap sedan januari 2014. Mitt projekt ingår i ramprojektet ”Knowledge in a digital world” som är ett samarbete mellan kulturvetenskapliga- och filosofiska institutionen (www.kdw.lu.se). Jag ingår i forskargruppen "Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle".

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur ungdomar använder sökmotorer i sin vardag. Jag intresserar mig för frågor kopplade till sökmotorer och informationskompetenser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Cecilia Andersson

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.anderssonkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30