Person

Cecilia Andersson

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.anderssonkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Why do we choose the internet instead of the doctor next door? Jag disputerade 2021 med avhandlingen Performing search: search engines and mobile devices in the everyday life of young people. Mina intresseområden är användningen av digitala redskap och sökmotorer i vardagen. I avhandlingen utforskade jag detta område bland högstadieungdomar.

Jag undervisar även på mastersprogrammet i ABM och kandidatprogrammet för digitala kulturer.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (5 st)

Konferensbidrag (3 st)

Undervisning

Cecilia Andersson

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.anderssonkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15