Person

Cecilia Andersson

Universitetslektor

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.anderssonkultur.luse

Rum LUX:C419

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Why do we choose the internet instead of the doctor next door? Jag disputerade 2021 med avhandlingen Performing search: search engines and mobile devices in the everyday life of young people. Mina intresseområden är användningen av digitala redskap och sökmotorer i vardagen. I avhandlingen utforskade jag detta område bland högstadieungdomar.

Jag undervisar även på mastersprogrammet i ABM och kandidatprogrammet för digitala kulturer.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Cecilia Andersson

Universitetslektor

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.anderssonkultur.luse

Rum LUX:C419

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15