Person

Lynn Åkesson

Professor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lynn.akessonkultur.luse

Telefon 046–222 41 29

Mobil 070–276 73 88

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är verksamhetsledare för den nyinrättade akademiska tankesmedjan LU Futura sedan januari 2018. Efter nio år som dekanus för humaniora och teologi är det roligt att ge sig i kast med ett nytt och annorlunda uppdrag. I LU Futura samlas medarbetare från universitetets samtliga åtta fakulteter för att gemensamt adressera för samhället viktiga framtidsfrågor.

Min forskning fokuserar på avfall i ett kulturanalytiskt perspektiv. Jag vill veta vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening.

Min forskarkarriär har varit minst sagt krokig empiriskt sett. Det som förenar alla fält jag utforskat är intresset för gränsdragning, utstötning, normalitet och avvikelse. Det förenar min avhandling om bygdeoriginal, mina forskningsprojekt med inriktning på genetik och genteknik, död- och begravning och nu sopor och avfall. Jag är generellt en varm anhängare av samarbeten över disciplin- och ämnesgränser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskarkarriär har varit minst sagt krokig empiriskt sett. Men det som förenar alla fält jag utforskat är mitt intresse för för gränsdragning, utstötning, normalitet och avvikelse. Det förenar min avhandling om bygdeoriginal, mina forskingsprojekt med inriktning på genetik och genteknik, död- och begravning och nu sopor och avfall. Jag är generellt en varm anhängare av samarbeten över disciplin- och ämnesgränser.

Externfinansierade forskningsprojekt sedan 1993:

* Kroppens förvandlingar, FRN 1993-1996.
* Genetik, genteknik och vardagsetik, Riksbanken 1997-2000.
* Bodily Commodities: A Comparative Study of Moral Concerns. Nordiskt forskningsprojektet 2000-2002.
* Educating the European Public on Biotechnology. EU-projekt 1999-2002.
* Bioteknik, kunskap och kultur, HSFR 2001-2002.
* Biovetenskaplig kunskapsproduktion, Erik Philip Sörensens stiftelse 2001-2002.
* Ritualernas marknad - en etnologisk studie av livscykelsrit och avlivscykelsrit och upplevelseindustri, VR 2003-2005.
* Sopornas Universum. En etnologisk studie av kulturell nedbrytning. Riksbankens Jubileumsfond 2005-2006.
* Towards Sustainable Waste Management. Mångvetenskapligt forskningsprojekt. Naturvårdsverket 2006- . Projektledare för delprojektet Sorting Things Out: Cultural categories of waste.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (20 st)

Bokkapitel (25 st)

Rapporter (5 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)

Tidningsartiklar (7 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Verksamhetsledare för LU Futura, Lunds universitet 2018 -

Vice ordförande Blekinge Tekniska Högskola 2017-, ledamot2013 -

Ordförande Folkuniversitetet 2015 -, ledamot 2011 -

Ledamot i CIRCUS (Centre for Integrated Research on Cultureand Society) Uppsla universiet

Ledamot i Crafoordska stiftelsen

Ledamot i Gyllenstierna Krapperup stiftelsen

Ledamot i Hainska stiftelsen

Ledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien

Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet

Ledamot i Nils Karlebys stiftelse

Ledamot i Vattenhallens styrelse

Ledamot i Vetetenskapssocieteten

Avslutade uppdrag:

Prefekt, etnologiska institutionen, Lunds universitet 2003-2008.

Dekanus, Humanistiska och Teologiska fakulteterna, Lunds universitet 2009-2017.

Ledamot i Kulturens styrelse

Ledamot i Lunds universitets styrelse

Ledamot i Nordenstedtska stiftelsen

Ledamot i Scientific Advisory Board, Humanistiska Fakulteten, Helsingfors universitet

Ledamot i stiftelsen Baculus Deperditus, Lunds stift

Lynn Åkesson

Professor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lynn.akessonkultur.luse

Telefon 046–222 41 29

Mobil 070–276 73 88

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15