lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil. dr. i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet. Fil. mag. i konstvetenskap, Lunds universitet och fil. mag. i konservering (måleri, papper, foto), Göteborgs universitet.

Min forskning är framförallt inriktad på massproducerade och instruerande bilder. Jag driver sedan april 2019 forskningsprojektet "Att läsa mönster: Kvinnor, kläder och grafisk kultur 1881–1981", finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2022. Projektet handlar om produktionen, spridningen och läsningen av pappersmönster för hemsömnad av damkläder i Sverige.

I min avhandling Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora (Atlantis 2013) undersökte jag hur de botaniska planscherna skapades, spreds och mottogs utifrån de givna förutsättningarna vid början av 1900-talet: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, trycktekniker och bokmarknad.

Jag arbetar även med en lärobok om bokillustrationens historia.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är framförallt inriktad på massproducerade och instruerande bilder. Jag driver sedan april 2019 forskningsprojektet "Att läsa mönster: Kvinnor, kläder och grafisk kultur 1881–1981", finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2022. Projektet handlar om produktionen, spridningen och läsningen av pappersmönster för hemsömnad av damkläder i Sverige. 

I min avhandling Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora(Atlantis 2013) undersökte jag hur de botaniska planscherna skapades, spreds och mottogs utifrån de givna förutsättningarna vid början av 1900-talet: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, trycktekniker och bokmarknad. 

Jag arbetar även med en lärobok om bokillustrationens historia.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (4 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Föredrag i urval

*” 'To be printed without contour': On the Transferring of Botanical Illustrations from Engraving to Lithography”, SHARP 2011, The Book in Art & Science, Washington DC, 14-17 July 2011.
*”The Turk and the Clam – Gunnar Jarring at Lund University Library”, Gunnar Jarring 1907-2002. A Symposium in Commemoration of the 100th Anniversary of the Birth of Gunnar Jarring, 12 October 2007, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm. Co-organizers: Swedish Collegium for Advanced Study, Swedish Research Institute in Istanbul.
*“Gunnar Jarring – his Eastern Turkestan manuscripts and personal papers”, Gunnar Jarring – Languages and Diplomacy, minnesdag arrangerad av Lunds universitetshistoriska sällskap, Centrum för Mellanösternstudier och Utrikespolitiska föreningen, Lund, 11 oktober 2007.
*“Preservation of the diaries from Andrée’s North Pole Expedition”, The Institute of Paper Conservation Fifth International Conference, Edinburgh 26-29 July 2006.

Gunilla Törnvall

Forskare, lärare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gunilla.tornvallkultur.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.