lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskare och lärare i bokhistoria. Fil. mag. i konstvetenskap, Lunds universitet och fil. mag. i konservering (måleri, papper, foto), Göteborgs universitet.

Jag disputerade våren 2013 på avhandlingen Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora (Stockholm: Atlantis, 2013). I avhandlingen kombinerar jag mina intressen för bokhistoria, material och teknik, konstvetenskap, samhällsutveckling och vetenskapshistoria. Jag undersöker hur botanister har använt bilder för att kommunicera och informera, och hur dessa bilder har skapats utifrån de givna förutsättningarna vid en viss tid: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, material, trycktekniker och bokmarknad.

Utöver undervisning i bokhistoria arbetar jag för närvarande med en lärobok i bokhistoria och ett forskningsprojekt om pappersmönster för klädsömnad 1881-1981.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är framförallt inriktad på massproducerade, vetenskapliga och instruerande bilder. I min avhandling Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora (2013) undersökte jag hur de botaniska planscherna skapades, spreds och mottogs utifrån de givna förutsättningarna vid början av 1900-talet: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, trycktekniker och bokmarknad.

För närvarande arbetar jag med en artikel om symönster för Universitetsbibliotekets bok om vardagstrycket. Jag har även nyligen, tillsammans med Kristina Lundblad, påbörjat arbetet med en lärobok i bokhistoria.

 

 

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (4 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Föredrag i urval

*” 'To be printed without contour': On the Transferring of Botanical Illustrations from Engraving to Lithography”, SHARP 2011, The Book in Art & Science, Washington DC, 14-17 July 2011.
*”The Turk and the Clam – Gunnar Jarring at Lund University Library”, Gunnar Jarring 1907-2002. A Symposium in Commemoration of the 100th Anniversary of the Birth of Gunnar Jarring, 12 October 2007, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm. Co-organizers: Swedish Collegium for Advanced Study, Swedish Research Institute in Istanbul.
*“Gunnar Jarring – his Eastern Turkestan manuscripts and personal papers”, Gunnar Jarring – Languages and Diplomacy, minnesdag arrangerad av Lunds universitetshistoriska sällskap, Centrum för Mellanösternstudier och Utrikespolitiska föreningen, Lund, 11 oktober 2007.
*“Preservation of the diaries from Andrée’s North Pole Expedition”, The Institute of Paper Conservation Fifth International Conference, Edinburgh 26-29 July 2006.

Gunilla Törnvall

Forskare, avdelningsansvarig, lärare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gunilla.tornvallkultur.luse

Telefon 046–222 42 71

Rum C342

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30