Person

Gunilla Törnvall

Universitetslektor, forskare, lärare

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gunilla.tornvallkultur.luse

Telefon 046–222 42 71

Rum LUX:C342

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr. i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet. Fil. mag. i konstvetenskap, Lunds universitet och fil. mag. i konservering (måleri, papper, foto), Göteborgs universitet.

Min forskning är framförallt inriktad på massproducerade och instruerande bilder. Jag driver sedan april 2019 forskningsprojektet "Att läsa mönster: Kvinnor, kläder och grafisk kultur 1881–1981", finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2022. Projektet handlar om produktionen, spridningen och läsningen av pappersmönster för hemsömnad av damkläder i Sverige.

I min avhandling Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora (Atlantis 2013) undersökte jag hur de botaniska planscherna skapades, spreds och mottogs utifrån de givna förutsättningarna vid början av 1900-talet: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, trycktekniker och bokmarknad.

Jag arbetar även med en lärobok om bokillustrationens historia.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Föredrag i urval

*” 'To be printed without contour': On the Transferring of Botanical Illustrations from Engraving to Lithography”, SHARP 2011, The Book in Art & Science, Washington DC, 14-17 July 2011.
*”The Turk and the Clam – Gunnar Jarring at Lund University Library”, Gunnar Jarring 1907-2002. A Symposium in Commemoration of the 100th Anniversary of the Birth of Gunnar Jarring, 12 October 2007, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm. Co-organizers: Swedish Collegium for Advanced Study, Swedish Research Institute in Istanbul.
*“Gunnar Jarring – his Eastern Turkestan manuscripts and personal papers”, Gunnar Jarring – Languages and Diplomacy, minnesdag arrangerad av Lunds universitetshistoriska sällskap, Centrum för Mellanösternstudier och Utrikespolitiska föreningen, Lund, 11 oktober 2007.
*“Preservation of the diaries from Andrée’s North Pole Expedition”, The Institute of Paper Conservation Fifth International Conference, Edinburgh 26-29 July 2006.

Gunilla Törnvall

Universitetslektor, forskare, lärare

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gunilla.tornvallkultur.luse

Telefon 046–222 42 71

Rum LUX:C342

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15