Person

Frits Gåvertsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frits.gavertssonkultur.luse

Mobil 076–848 27 07

Rum LUX:C355

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är för närvarande del av det tvärvetenskapliga projektet Somerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofin som söker belysa och analysera pionjärinsatser av en grupp kvinnliga filosofer som inkluderar Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001), Iris Murdoch (1919-1999), Mary Midgley (1919-2018) och Philippa Foot (1920-2001), speciellt med avseende på historiska, eller genealogiska, argumentationsformer och de kopplingar gruppen har till tidigare kontinentalt tänkande, områden som förbisetts i tidigare forskning. Projekt har en tvärvetenskaplig metodik som kombinerar idéhistoria och filosofi, arkivforskning och historisk kontextualisering med analys och utvärdering av argument.

Utöver detta arbetar jag också med skönlitteraturens betydelse för moralisk utveckling, seriekonst, samt med att undersöka hur en föränderlig konstvärld utmanar våra föreställningar om rollspecifika plikter och dygder.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Frits Gåvertsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frits.gavertssonkultur.luse

Mobil 076–848 27 07

Rum LUX:C355

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15