lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född 1943, blev FD i etnologi 1978, professor i europeisk etnologi vid Lunds universitet 1991-2008, gästprofessor vid University of California, Santa Cruz, 1983, 1986 och 1997. Hedersdoktor vid Köpenhamns universitet 2008, ledamot av Vitterhetsakademien, ordförande ACSIS (Advanced Cultural Institute of Sweden).

Jag undervisar i masterprogrammet MACA (tillämpad kulturanalys).

Jag leder tillsammans med Barbara Czarniawska projektet "Management of overflow" samt ett mindre nätverksprojekt "Hur vardagen formar medier.", tillsammans med Billy Ehn.

Forskning

Om forskningen

Sedan länge har jag arbetat med kulturanalys av vardagsliv, t ex konsumtion och medier. Ett speciellt fokus är studier av det till synes obetydliga och mycket alldagliga - rutiner, väntan, dagdrömmar. Vad är det som händer när ingenting tycks ske?

Ett annat centralt forskningsfält utgör studier av nationell identitet och transnationella processer. Under ett antal år har jag t ex i flera projekt följt Öresundsregionens utveckling. Transnationell mobilitet har jag främst studerat i form av turism och resande - och då även med ett historiskt perspektiv.

Publikationer

Böcker (10 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (32 st)
Bokkapitel (50 st)
Rapporter (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Orvar Löfgren

Professor emeritus
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post orvar.lofgrenkultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30