Person

Orvar Löfgren

Professor emeritus

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post orvar.lofgrenkultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1943, blev FD i etnologi 1978, professor i europeisk etnologi vid Lunds universitet 1991-2008, gästprofessor vid University of California, Santa Cruz, 1983, 1986 och 1997. Hedersdoktor vid Köpenhamns universitet 2008, ledamot av Vitterhetsakademien, ordförande ACSIS (Advanced Cultural Institute of Sweden).

Jag undervisar i masterprogrammet MACA (tillämpad kulturanalys).

Jag leder tillsammans med Barbara Czarniawska projektet "Management of overflow" samt ett mindre nätverksprojekt "Hur vardagen formar medier.", tillsammans med Billy Ehn.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan länge har jag arbetat med kulturanalys av vardagsliv, t ex konsumtion och medier. Ett speciellt fokus är studier av det till synes obetydliga och mycket alldagliga - rutiner, väntan, dagdrömmar. Vad är det som händer när ingenting tycks ske?

Ett annat centralt forskningsfält utgör studier av nationell identitet och transnationella processer. Under ett antal år har jag t ex i flera projekt följt Öresundsregionens utveckling. Transnationell mobilitet har jag främst studerat i form av turism och resande - och då även med ett historiskt perspektiv.

Böcker (10 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (32 st)

Bokkapitel (55 st)

Rapporter (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (9 st)

Orvar Löfgren

Professor emeritus

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post orvar.lofgrenkultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15