Person

Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Telefon 046–222 39 65

Rum LUX:C357

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Jag disputerade hösten 2011 på avhandlingen Fortunas klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Lund : Sekel bokförlag, 2011). Under 2014-2016 var jag verksam som forskare och lärare vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Under 2017-2021 delade jag min tid mellan tre forskningsprojekt vid Lunds universitet och Södertörns högskola. Från och med 2022 är jag vikarierande lektor i idé- och lärdomshistoria och modevetenskap. Jag är även avdelningsansvarig för avdelningen för modevetenskap.

Jag undervisar på samtliga nivåer i idé- och lärdomshistoria (Lund) och modevetenskap (Campus Helsingborg). Under höstterminen 2023 kommer jag även att vara ansvarig för kvällskursen Känslornas idéhistoria (7,5 hp) i Lund.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (15 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Telefon 046–222 39 65

Rum LUX:C357

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

+46462223965

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15