Person

Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (forskare, lärare)
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (avdelningsansvarig)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare, lärare)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (avdelningsansvarig)

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C357

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Jag disputerade hösten 2011 på avhandlingen Fortunas klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Lund : Sekel bokförlag, 2011). Under 2014-2016 var jag verksam som forskare och lärare vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Sedan 2017 delar jag min tid mellan tre forskningsprojekt vid Lunds universitet och Södertörns högskola.

Jag undervisar på grundkursen, fortsättningskursen och kandidatkursen i idé- och lärdomshistoria. Under höstterminen 2020 kommer jag att vara ansvarig för kvällskursen Känslornas idéhistoria (7,5 hp).

Forskning

Mina särskilda forskningsintressen är för närvarande tidigmodern kulturhistoria, begreppshistoria och känslornas historia. Förutom avhandlingen har jag under de senaste åren varit engagerad i två forskningsprojekt. Inom det Lundabaserade nätverket 'Förmoderna Livshållningar. Idéer, dygder och värden i förmodern och tidigmodern tid' skrev jag om blyghetens historia. Inom nätverket 'Configurations of Desire in Premodern Literature' undersökte jag suckandets betydelser i äldre litteratur.

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (13 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

2009- Recesionsredaktör för Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig

  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (forskare, lärare)
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (avdelningsansvarig)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare, lärare)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (avdelningsansvarig)

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C357

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15