Person

Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Telefon 046–222 39 65

Rum LUX:C357

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Jag disputerade hösten 2011 på avhandlingen Fortunas klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Lund : Sekel bokförlag, 2011). Under 2014-2016 var jag verksam som forskare och lärare vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Under 2017-2021 delade jag min tid mellan tre forskningsprojekt vid Lunds universitet och Södertörns högskola. Från och med 2022 är jag vikarierande lektor i idé- och lärdomshistoria och modevetenskap. Jag är även avdelningsansvarig för avdelningen för modevetenskap.

Jag undervisar på samtliga nivåer i idé- och lärdomshistoria (Lund) och modevetenskap (Campus Helsingborg). Under höstterminen 2023 kommer jag även att vara ansvarig för kvällskursen Känslornas idéhistoria (7,5 hp) i Lund.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Kristiina Savin

Lärare, forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Telefon 046–222 39 65

Rum LUX:C357

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

+46462223965

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15