Person

Mikael Askander

Universitetslektor, avdelningsansvarig

  • Avdelningen för intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mikael.askanderkultur.luse

Telefon 046–222 43 05

Rum LUX:C339

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2018 docent i intermediala studier, och sedan tidigare disputerad litteraturvetare, verksam som forskare och lärare/handledare i ämnet intermediala studier. Jag verkar även som lärare, handledare och kursansvarig i digitala kulturer.

Mitt senaste forskningsprojekt handlar om Bruno K. Öijers poesi, och resulterade i Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi.

Jag deltar i forskargruppen HEX (se nedan) och har ansvarat för skriftserien Inter Media Studies Press, som har publicerat bl. a. Changing Borders (2007) och Ekelöf mellan konstarterna (2010). Jag deltog i gruppen Mediespaning, en serie brett medieorienterade symposier på HT-fakulteterna.

Jag har tidigare studerat vid Linköpings unviersitet och doktorerat i litteraturvetenskap vid Lunds och Växjö universitet. Jag har undervisat och handlett, vid Växjö universitet i litteraturvetenskap, och vid Lunds universitet i bl. a. intermediala studier, digitala kulturer och kulturadministration.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är docent i intermediala studier, och sedan tidigare disputerad litteraturvetare i grunden. Mina  forskningsintressen syns främst inom intermediala fenomen, som exempelvis musikvideor, TV-serier, Lady Gaga och audiovisuell poesi av olika slag.  

I mitt senaste projekt undersökte jag Bruno K. Öijers poesi utifrån olika intermediala perspektiv. Detta resulterade i studien "Poesier och kombinationer. Bruno K. Öijers intermediära poesi" (Lund, 2017).

Tillsammans med litteraturvetaren Jörgen Bruhn var jag redaktör för "Ekelöf mellan konstarterna" (2010). Detta är en samling föredrag om intermediala perspektiv på Ekelöfs poesi, som hölls under ett symposium på Institutionen för kulturvetenskaper i november 2008.

Jag deltar även i forskargruppen HEX (Humanistisk EXperimentverkstad). Här har jag varit redaktör för och medförfattare till volymen Förgängligheter (2009). Mitt bidrag i denna antologi förutom redaktörskapet utgörs av en intermedial läsning av dödstemat i tv-serien Six Feet Under.

I min doktorsavhandling, "Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga romankonst" (2003), behandlar jag intermediala aspekter i den svenske modernistiske författaren Erik Asklunds tidiga romaner, främst Kvinnan är stor, Lilla land och Fanfar med fem trumpeter. Studiens fokus är 1930-talet och dess samhälle, och de konstarternas symbioser som finns i riklig mängd i tidens författar- och konstnärskap. I Asklunds fall relateras de litterära texterna till film, jazzmusik och bildmedier.

I övrigt är mina forskningsintressen inriktade på intermedialitet, digitala medier, populärkultur och litteratur.

 

Övriga meriter

Biträdande prefekt för grundutbildning, Inst. för kulturvetenskaper, Lunds universitet (2009-2014)

Vik. prefekt, Inst. för kulturvetenskaper (2013)

Ställföreträdande prefekt (2012-2014)

Prefektutbildning, Lunds universitet (2010)

Ledarskapsutbildningen AKKA V (2014)

Universitetspedagogisk fortsättningskurs, "Kursledarskap och kursplanering", CED, Lunds universitet (2010)

Universitetspedagogisk grundkurs, Växjö universitet (2001-2002) 

Redaktör (tills. m. Jens Arvidson) för Intermedia Studies Press, vol 3: Hans Lunds Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna (2011).

Redaktör (tills. m. Jörgen Bruhn) för antologin Ekelöf mellan konstarterna (2010).

I forskargruppen HEX (Humanistisk EXperimentverkstad) har jag blan annat ansvarat för projektet "Förgängligheter", och är redaktör för och medförfattare till volymen Förgängligheter (Sekel förlag, 2009). Mitt bidrag i denna antologi förutom redaktörskapet utgörs av en intermedial läsning av dödstematiken i tv-serien Six Feet Under.

Jag deltar också, på Instituionen för kulturvetenskaper, i forskningsnoderna 'Digitala kulturer', 'Cultures of Consumption', 'Estetik' och 'Populärkultur'.

Jag ingår i redaktionen för e-tidskriften M&STE: elektornisk tidskrift för Musik och samhälle-konferensen.

Medarbetare i författarlexikonet ALEX, 2005-2011; 2016–.

Lektör/recensent, BTJ, 2011-2015.

Medarbetare i redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap 2001-2002.

Litteraturkritik i Östgöta Correspondenten (1995-2000) och Smålandsposten (2003-).

Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i engelska med inriktning mot digitala medier, vid BTH (2010).

Reserv i betygsnämnden för Eva-Kristina Olssons framläggande av licavhandling (Att vara någon annan: teater som estetisk läroprocess vid tre 6-9-skolor. Växjö universitet, 2006).

Opponent vid Annette Årheims slutseminarium i litteraturvetenskap, Växjö universitet 2007 (avhandlignen: När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolknings­strategier).

Medverkade i kommittén för arrangemanget av NorSIS-konferensen BODIES-ARTS-CROSSROADS, vid Växjö unviersitet, oktober 2005.

Initierade och medverkade i arbetet med symposiet GUNNAR EKELÖF MELLAN KONSTARTERNA, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, november 2008.

Jag har de senare åren deltagit i bl. a. följande konferenser:

* EDULEARN11, Barcelona 2011

* 8th Symposium on Iconicity in Language and Literature, 2011

* ACSIS, vid Linköpings universitet i Norrköping 2005, 2007 och 2009

* Musik och samhälle, vid Rock City i Hultsfred, 2006 och 2008

* NorSIS-konferensen vid Växjö universitet, 2005 och 2007

* IASS-konferensen i Wien, 2004

* HT-dagarna i Lund, Lunds universitet, 2006 och 2010.

* Mediespaning I–IV (2013–)

 

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Presentation av min studie Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi, vid bokmässan i Göteborg, september 2017

Redaktör för M&STE. Elektronisk tidskrift för Musik & samhälle-konferensen (2016–)

Biträdande prefekt för grundutbildning, Inst. för kulturvetenskaper, Lunds universitet (2009-2014)

Vik. prefekt, Inst. för kulturvetenskaper (2013)

Ställföreträdande prefekt (2012-2014)

Prefektutbildning, Lunds universitet (2010)

Ledarskapsutbildningen AKKA V (2014)

Universitetspedagogisk fortsättningskurs, "Kursledarskap och kursplanering", CED, Lunds universitet (2010)

Universitetspedagogisk grundkurs, Växjö universitet (2001-2002)

Redaktör (tills. m. Jens Arvidson) för Intermedia Studies Press, vol 3: Hans Lunds Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna (2011).

Redaktör (tills. m. Jörgen Bruhn) för antologin Ekelöf mellan konstarterna (2010).

I forskargruppen HEX (Humanistisk EXperimentverkstad) har jag blan annat ansvarat för projektet "Förgängligheter", och är redaktör för och medförfattare till volymen Förgängligheter (Sekel förlag, 2009). Mitt bidrag i denna antologi förutom redaktörskapet utgörs av en intermedial läsning av dödstematiken i tv-serien Six Feet Under.

Medarbetare i författarlexikonet ALEX, 2005-2011; 2016–.

Lektör/recensent, BTJ, 2011-2015.

Medarbetare i redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap 2001-2002.

Litteraturkritik i Östgöta Correspondenten (1995-2000) och Smålandsposten (2003-).

Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i engelska med inriktning mot digitala medier, vid BTH (2010).

Reserv i betygsnämnden för Nina Ernsts disputation i litteraturvetenskap, Lunds universitet, 21 oktober 2017

Reserv i betygsnämnden för Eva-Kristina Olssons framläggande av licavhandling (Att vara någon annan: teater som estetisk läroprocess vid tre 6-9-skolor. Växjö universitet, 2006).

Opponent vid Annette Årheims slutseminarium i litteraturvetenskap, Växjö universitet 2007 (avhandlignen: När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolknings­strategier).

Medverkade i kommittén för arrangemanget av NorSIS-konferensen BODIES-ARTS-CROSSROADS, vid Växjö unviersitet, oktober 2005.

Initierade och medverkade i arbetet med symposiet GUNNAR EKELÖF MELLAN KONSTARTERNA, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, november 2008.

Jag har de senare åren deltagit i bl. a. följande konferenser:

* RepRecDigit. Thinking Through the Digital in Literature: Representations+Poetics+Sites +Publications, an International Conference, Linköping universitet, nov-dec 2017

* Litteraturvetenskaplig ämneskonferens, Karlstad universitet, maj 2016

* Musik och samhälle, Lunds universitet, 2014, 2015 och 2016

* EDULEARN11, Barcelona 2011

* 8th Symposium on Iconicity in Language and Literature, 2011

* ACSIS, vid Linköpings universitet i Norrköping 2005, 2007 och 2009

* Rock och samhälle, vid Rock City i Hultsfred, 2006 och 2008

* NorSIS-konferensen vid Växjö universitet, 2005 och 2007

* IASS-konferensen i Norwich, 2000 och i Wien, 2004

* HT-dagarna i Lund, Lunds universitet, 2006 och 2010.

* Mediespaning I–IV (2013–)

Mikael Askander

Universitetslektor, avdelningsansvarig

  • Avdelningen för intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mikael.askanderkultur.luse

Telefon 046–222 43 05

Rum LUX:C339

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15