Person

Mikael Askander

Universitetslektor

  • Avdelningen för intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mikael.askanderkultur.luse

Telefon 046–222 43 05

Rum LUX:C339

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2018 docent i intermediala studier, och sedan tidigare disputerad litteraturvetare, verksam som forskare och lärare/handledare i ämnet intermediala studier. Jag verkar även som lärare, handledare och kursansvarig i digitala kulturer.

Mitt senaste forskningsprojekt handlar om Bruno K. Öijers poesi, och resulterade i Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi.

Jag deltar i forskargruppen HEX (se nedan) och har ansvarat för skriftserien Inter Media Studies Press, som har publicerat bl. a. Changing Borders (2007) och Ekelöf mellan konstarterna (2010). Jag deltog i gruppen Mediespaning, en serie brett medieorienterade symposier på HT-fakulteterna.

Jag har tidigare studerat vid Linköpings unviersitet och doktorerat i litteraturvetenskap vid Lunds och Växjö universitet. Jag har undervisat och handlett, vid Växjö universitet i litteraturvetenskap, och vid Lunds universitet i bl. a. intermediala studier, digitala kulturer och kulturadministration.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (13 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Presentation av min studie Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi, vid bokmässan i Göteborg, september 2017

Redaktör för M&STE. Elektronisk tidskrift för Musik & samhälle-konferensen (2016–)

Biträdande prefekt för grundutbildning, Inst. för kulturvetenskaper, Lunds universitet (2009-2014)

Vik. prefekt, Inst. för kulturvetenskaper (2013)

Ställföreträdande prefekt (2012-2014)

Prefektutbildning, Lunds universitet (2010)

Ledarskapsutbildningen AKKA V (2014)

Universitetspedagogisk fortsättningskurs, "Kursledarskap och kursplanering", CED, Lunds universitet (2010)

Universitetspedagogisk grundkurs, Växjö universitet (2001-2002)

Redaktör (tills. m. Jens Arvidson) för Intermedia Studies Press, vol 3: Hans Lunds Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna (2011).

Redaktör (tills. m. Jörgen Bruhn) för antologin Ekelöf mellan konstarterna (2010).

I forskargruppen HEX (Humanistisk EXperimentverkstad) har jag blan annat ansvarat för projektet "Förgängligheter", och är redaktör för och medförfattare till volymen Förgängligheter (Sekel förlag, 2009). Mitt bidrag i denna antologi förutom redaktörskapet utgörs av en intermedial läsning av dödstematiken i tv-serien Six Feet Under.

Medarbetare i författarlexikonet ALEX, 2005-2011; 2016–.

Lektör/recensent, BTJ, 2011-2015.

Medarbetare i redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap 2001-2002.

Litteraturkritik i Östgöta Correspondenten (1995-2000) och Smålandsposten (2003-).

Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i engelska med inriktning mot digitala medier, vid BTH (2010).

Reserv i betygsnämnden för Nina Ernsts disputation i litteraturvetenskap, Lunds universitet, 21 oktober 2017

Reserv i betygsnämnden för Eva-Kristina Olssons framläggande av licavhandling (Att vara någon annan: teater som estetisk läroprocess vid tre 6-9-skolor. Växjö universitet, 2006).

Opponent vid Annette Årheims slutseminarium i litteraturvetenskap, Växjö universitet 2007 (avhandlignen: När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolknings­strategier).

Medverkade i kommittén för arrangemanget av NorSIS-konferensen BODIES-ARTS-CROSSROADS, vid Växjö unviersitet, oktober 2005.

Initierade och medverkade i arbetet med symposiet GUNNAR EKELÖF MELLAN KONSTARTERNA, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, november 2008.

Jag har de senare åren deltagit i bl. a. följande konferenser:

* RepRecDigit. Thinking Through the Digital in Literature: Representations+Poetics+Sites +Publications, an International Conference, Linköping universitet, nov-dec 2017

* Litteraturvetenskaplig ämneskonferens, Karlstad universitet, maj 2016

* Musik och samhälle, Lunds universitet, 2014, 2015 och 2016

* EDULEARN11, Barcelona 2011

* 8th Symposium on Iconicity in Language and Literature, 2011

* ACSIS, vid Linköpings universitet i Norrköping 2005, 2007 och 2009

* Rock och samhälle, vid Rock City i Hultsfred, 2006 och 2008

* NorSIS-konferensen vid Växjö universitet, 2005 och 2007

* IASS-konferensen i Norwich, 2000 och i Wien, 2004

* HT-dagarna i Lund, Lunds universitet, 2006 och 2010.

* Mediespaning I–IV (2013–)

Mikael Askander

Universitetslektor

  • Avdelningen för intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mikael.askanderkultur.luse

Telefon 046–222 43 05

Rum LUX:C339

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15