Person

Jimmy Jönsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Min forskning är riktad mot teknikhistoria, vetenskapshistoria, miljöhistoria och skogshistoria. För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt: "Monokulturens kulturhistoria: Det svenska skogsbruket som fallstudie" (finansierat av Erik Philip-Sörensens stiftelse) som undersöker debatten om monokulturer historiskt samt "Route to Paris" (finansierat av Formas) som undersöker skogens roll i klimatomställningen tvärvetenskapligt

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (8 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2017 är jag ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Jimmy Jönsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15