Person

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Mina forskningsintressen är riktade mot 1900-talets vetenskapshistoria, med tonvikt vid biologihistoria, miljöhistoria och skogshistoria. Jag disputerade 2019 på en avhandling om biologi och skogsvård under 1900-talets första hälft.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2017 är jag ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30