Person

Jimmy Jönsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min forskning är riktad mot miljöhistoria, teknikhistoria och vetenskapshistoria, främst med fokus på kopplingar mellan vetenskap, politik och skogsbruk under 1900-talet. Jag har bland annat studerat skogsbiologi, naturskyddsdebatter, idéer om monokulturer, introduktionen av främmande trädslag samt darwinismdebatter ur historiska perspektiv. Just nu arbetar jag i det tvärvetenskapliga projektet "Route to Paris", finansierat av Formas, som undersöker skogens roll i klimatomställningen.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan 2017 är jag ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Jimmy Jönsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15