Person

Jimmy Jönsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Min forskning är riktad mot miljöhistoria, teknikhistoria och vetenskapshistoria. För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt inriktade mot skogsbruket: "Monokulturens kulturhistoria: Det svenska skogsbruket som fallstudie" (finansierat av Erik Philip-Sörensens stiftelse) som undersöker debatten om monokulturer historiskt samt "Route to Paris" (finansierat av Formas) som undersöker skogens roll i klimatomställningen tvärvetenskapligt. Tidigare har jag bedrivit historisk forskning om bland annat naturskydd, skogsvetenskap och skogsrestaurering. Jag är därtill intresserad av astrobotanikens historia.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan 2017 är jag ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Jimmy Jönsson

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15