lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag antogs som doktorand 2014. Bland mina forskningsintressen finns biologihistoria, ekologihistoria, skogshistoria och miljöhistoria.

Min avhandling handlar om vetenskap och skogsbruk. Mer specifikt undersöker jag samband mellan kunskapsområdet marklära, skogspolitik och idéer om skogsvård under tidigt 1900-tal.

Forskning

Om forskningen

Bland mina forskningsintressen finns idéer om natur, miljöhistoria, biologihistoria samt ekologihistoria.

Min avhandling handlar om vetenskap och skogsbruk. Mer specifikt undersöker jag samband mellan kunskapsområdet marklära, skogspolitik och idéer om skogsvård under tidigt 1900-tal.

Huvudhandledare är Anna Tunlid, biträdande handledare är Thomas Kaiserfeld.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2017 är jag ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Jimmy Jönsson

Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C328

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30