Person

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Mina forskningsintressen är riktade mot 1900-talets vetenskapshistoria, med tonvikt vid biologihistoria, miljöhistoria och skogshistoria. Jag disputerade 2019 på en avhandling om biologi och skogsvård under 1900-talets första hälft.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Bland mina forskningsintressen finns idéer om natur, miljöhistoria, biologihistoria samt ekologihistoria.

Min avhandling handlar om vetenskap och skogsbruk. Mer specifikt undersöker jag samband mellan kunskapsområdet marklära, skogspolitik och idéer om skogsvård under tidigt 1900-tal.

Huvudhandledare är Anna Tunlid, biträdande handledare är Thomas Kaiserfeld.

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2017 är jag ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jimmy.jonssonkultur.luse

Rum LUX:C328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15