Person

Universitetslektor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lisa.engstromkultur.luse

Telefon 046–222 04 58

Rum LUX:C451

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen sträcker sig från biblioteks- och informationsstudier till medicinsk humaniora. Jag disputerade i Informationsstudier vid Köpenhamns universitet 2019 med avhandlingen Att skapa självstyrande individer; effektivitet och motrörelser. Styrningsrationaltiet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppettider. Nu intresserar jag mig för hur biblioteket materiellt och diskursivt konstrueras som en trygg och säker plats som främjar tillit, men också hur folkbibliotek kan rymma multipla offentligheter. Dessutom forskar jag inom medicinsk humaniora med fokus på förståelsen av kroppslig information. Mer specifikt undersöker jag hur kroppslig information, från sinnena, och kroppslig information, som tillgås via teknologiska verktyg, tolkas, förstås och omsätts i handling.

Böcker (2 st)

Artiklar (3 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (1 st)

Undervisning

Universitetslektor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lisa.engstromkultur.luse

Telefon 046–222 04 58

Rum LUX:C451

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15