Person

Kristina Lundblad

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.lundbladkultur.luse

Telefon 046–222 41 71

Mobil 070–305 19 57

Rum LUX:C343

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent och lektor i bokhistoria och har arbetat med forskning och undervisning i ämnet sedan 2002.

Min forskning kretsar kring frågor om hur det meningsskapande samspelet mellan människan och den materiella världen kommer till uttryck inom områden som har med grafisk kommunikation att göra. Min senaste publikation, ’Textens form och formens mening’ i Bokens och läsandets förvandlingar (2019), ger jag en närmare bild av vad detta innebär liksom i artikeln om boktryckarmärken i svenskt tryck 1483–1599 i volymenTypographorum Emblemata. ThePrinter’s Mark in the Context of Early Modern Culture (2018).

Förankringen i det fysiska dokumentet är utmärkande för bokhistoria och att arbeta i skärningspunkten mellan äldre dokument, det förflutnas kulturella komplexitet och vår egen samtids genomgripande kommunikationsskifte är oerhört givande och intressant.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (14 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (14 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Kristina Lundblad

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.lundbladkultur.luse

Telefon 046–222 41 71

Mobil 070–305 19 57

Rum LUX:C343

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15