Person

Kristina Lundblad

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.lundbladkultur.luse

Telefon 046–222 41 71

Mobil 070–305 19 57

Rum LUX:C343

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent och lektor i bokhistoria och har arbetat med forskning och undervisning i ämnet sedan 2002.

Min forskning kretsar kring frågor om hur det meningsskapande samspelet mellan människan och den materiella världen kommer till uttryck inom områden som har med grafisk kommunikation att göra. Min senaste publikation, ’Textens form och formens mening’ i Bokens och läsandets förvandlingar (2019), ger jag en närmare bild av vad detta innebär liksom i artikeln om boktryckarmärken i svenskt tryck 1483–1599 i volymenTypographorum Emblemata. ThePrinter’s Mark in the Context of Early Modern Culture (2018).

Förankringen i det fysiska dokumentet är utmärkande för bokhistoria och att arbeta i skärningspunkten mellan äldre dokument, det förflutnas kulturella komplexitet och vår egen samtids genomgripande kommunikationsskifte är oerhört givande och intressant.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min forskning intresserar jag mig för hur mening skapas i samspelet mellan människan och de medier och dokument genom vilka hon kommunicerar, både i det förflutna och i vår egen samtid. Det svenska tryckets historia intresserar mig också, både med avseende på själva teknikens spridning och funktion och på de böcker och andra trycksaker som producerades. För närvarande driver jag ett internationellt projekt om böcker och politik och jag inleder under året ett individuellt projekt kring tryckkulturens tidiga utveckling i södra Sverige. Tillsammans med min kollega Gunilla Törnvall inleder jag även arbetet med att ta fram en lärobok i bokhistoria och tillsammans med kollegor på Universitetsbiblioteket i Lund arbetar jag fram en bok om det så kallade vardagstrycket, alltså efemärt tryck. 

Böcker (3 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (14 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (14 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Kristina Lundblad

Universitetslektor, docent

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.lundbladkultur.luse

Telefon 046–222 41 71

Mobil 070–305 19 57

Rum LUX:C343

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15