Person

Charlotte Hagström

Docent

 • Avdelningen för etnologi
 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig, programkoordinator

 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046–222 68 15

Rum C443

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min forskning handlar just nu framför allt om cykling. Tillsammans med Lars-Eric Jönsson driver jag projektet "Cykeln och friheten" där vi fokuserar olika aspekter av cykling. Faktorer som kön och klass, liksom förhållandet mellan lokalt och globalt, är centrala och projektet rör sig såväl i nutid som dåtid. Jag är intresserad cykelns betydelse i olika faser av livet liksom av betydelsen av att kunna - och konsekvenserna av att inte kunna - cykla. Under 2018 har jag arbetat med en delstudie om cykelkurser för vuxna. Den beräknas avslutas under våren 2019.

Jag har tidigare haft ett projekt om namn och identitet, som bland annat resulterat i boken "Man är vad man heter" (2006). Det är ett ämne som intresserar mig mycket och som jag arbetar med då och då även nu. Jag har även arbetat med olika projekt om kvinnor och datorspel, ritualer, träd och samlande.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (27 st)

Bokkapitel (34 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (24 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag är avdelningsansvarig för etnologi och koordinator för det internationella mastersprogrammet MACA, Master of Applied Cultural Analysis. Jag är även kursansvarig för den avslutande uppsatskursen samt examinator. Vidare är jag lärare och kursansvarig för de arkivvetenskapliga kurserna inom mastersprogrammet ABM samt handledare och examinator på uppsatskursen. Jag undervisar också på kursen Food, Tradition and Innovation, som vänder sig till utbytesstudenter, och handledare på kandidatkursen etnologi. Tidigare har jag arbetat med bland annat delkursen Berättande och Folklore på grundkursen i etnologi och kursen Swedish Society and Everyday Life där jag under många år var kurssansvarig. I olika omgångar varit gästlärare vid Universitetet i Bergen och Åbo Akademi.

Jag är ingår i det internationella forskarnätverket Digitization and Future of Archives, i redaktionskommittén för Svenska landsmål och svenskt folkliv och är representant för HT i Kulturforum LU.

Charlotte Hagström

Docent

 • Avdelningen för etnologi
 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig, programkoordinator

 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046–222 68 15

Rum C443

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30