Person

Charlotte Hagström

Docent

 • Avdelningen för etnologi
 • Arkivvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

 • Arkivvetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Museologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Arkivvetenskap
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046–222 68 15

Rum
LUX:C443 (docent, programkoordinator, universitetslektor)
C443 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fram till sommaren 2024 delar jag min tid mellan Lunds universitet, där jag arbetar som programkoordinator, lärare och forskare, och Järnvägsmuseet i Gävle, där jag arbetar som forskningssamordnare.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan 2003 är jag koordinator för masterprogrammet ABM, Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Museologi. Mellan 2008 och 2022 var jag koordinator för masterprogrammet MACA, Master of Applied Cultural Analysis. Jag undervisar på kurserna i arkivvetenskap och på kandidatkursen i etnologi. Genom åren har jag varit lärare, examinator och kursansvarig på de flesta kurserna i etnologi, på kurser i Tillämpad kulturanalys och på temakurserna Swedish Society and Everyday Life och Food, Tradition and Innovation. I olika omgångar har jag varit gästlärare vid Universitetet i Bergen och vid Åbo Akademi. Under åren 1999-2014 arbetade jag som arkivarie vid Folklivsarkivet och 2012-2021 var jag avdelningsansvarig för etnologi.

Jag är ingår i det internationella forskarnätverket Digitization and Future of Archives, i redaktionskommittén för Svenska landsmål och svenskt folkliv och i referensgruppen för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Jag är också ledamot i valberedningen vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Charlotte Hagström

Docent

 • Avdelningen för etnologi
 • Arkivvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Programkoordinator

 • Arkivvetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Museologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Arkivvetenskap
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046–222 68 15

Rum
LUX:C443 (docent, programkoordinator, universitetslektor)
C443 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15