Person

Victoria Höög

Docent

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Teoretisk filosofi
 • Filosofiska institutionen

Universitetslektor

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post victoria.hoogkultur.luse

Telefon 046–222 75 99

Rum
LUX:C354 (docent)
C354 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mina forskningsintressen finns i skärningspunkterna mellan filosofi, idéhistoria och vetenskapsstudier. Nyligen har jag påbörjat ett nytt projekt med titeln ”Rethinking the Mythical Standards Accounts of the Enlightenment beyond Epistemology and Constructivism." Ett övergripande syfte är att belysa vilka historiografiska traditioner som formar de historiskt orienterade ämnenas syn på upplysningen med särskilt fokus på tidsuppfattningar. Projektet fokus är olika historiska temporaliteter; hur cirkulerande idéer bidrar till att forma kulturer och utveckla skilda tidsmedvetanden. Upplysningens intellektuella idéströmningar formade tankestrukturer som påverkar vår tid, något som inte minst märks i politiska diskussioner om universalism, partikularism, religion och identitetspolitik. En central aspekt är att bidra till diskussionen om relationen mellan demokratiska värden och humanioras betydelse i vårt s.k. kunskapssamhälle.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (14 st)

Bokkapitel (13 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Victoria Höög

Docent

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Teoretisk filosofi
 • Filosofiska institutionen

Universitetslektor

 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post victoria.hoogkultur.luse

Telefon 046–222 75 99

Rum
LUX:C354 (docent)
C354 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30