Person

Victoria Höög

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post victoria.hoogkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mina forskningsintressen finns i skärningspunkterna mellan filosofi, idéhistoria och vetenskapsstudier. Jag har varit gästforskare 2004-2006 vid Berkeley,samt inviterad forskare i Norge, Danmark,Frankrike, Portugal, Spanien, UK, och Japan. USA. Från 2015 och framåt initierade och ledde jag Lunds universitets STS seminarium med många internationella föreläsare.

Mitt nya projekt har arbetsnamnet "Behöver historieteorin en antropologi? Reflektioner över Reinhart Kosellecks historieteori." Fokus är att lyfta fram Kosellecks övergipande avsikt, nämligen att formulera en historieteori, där begreppshistoria var metoden, inte det slutliga resultatet. De språkliga källorna pekade utöver sig själva, mot de antropologiska eller universella villkoren för historiska erfareheter. Det anknyter till ett etablerat intresse, nämligen villkoren för humanistiskt kunskap som länge rört sig inom ramarna för en historicistisk diskurs, nu infångat i snäva nutida idékomplex som postdemokrati och postvetenskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Victoria Höög

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post victoria.hoogkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15