lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag bedriver min verksamhet som lärare och forskare vid Kulturvetenskapliga institutionen. Min undervisning bedrivs i ämnet Förlags- och bokmarknadskunskap och Digitala kulturer. Min forskning rör frågor om litteratur och bokmarknad, genus, genrer och värde- och värdering. Framför allt har jag intresserat mig för kriminallitteratur och andra populärlitterära genrer, samt barn- och ungdomslitteratur.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsarbete har bland annat mycket kretsat runt genrefrågor och hur genrerna påverkas av samhällets normer samt frågeställningar som på olika sätt problematiserar litteraturens värden och underliggande värderingar. Jag har ett kombinerat intresse för frågor som gäller litterär estetik och frågor om litteraturens sätt att interagera med det omgivande samhället. Därtill intresserar jag mig för hur litterära genrer och författarskap fungerar på bokmarknaden och hur de marknadsförs via traditionella såväl som digitala kanaler. Forskningen angränsar till det tvärdisciplinära forskningsfältet cultural studies. Andra områden av relevans för min forskning är mediehistoria och publishing studies.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (17 st)
Encyklopediartiklar (7 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (12 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Docent i litteraturvetenskap sedan 2013.

Sara Kärrholm

Docent
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sara.karrholmkultur.luse

Telefon 046–222 33 35

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX: C452