lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag bedriver min verksamhet som lärare och forskare vid Kulturvetenskapliga institutionen. Min undervisning bedrivs i ämnet Förlags- och bokmarknadskunskap och Digitala kulturer. Min forskning rör frågor om litteratur och bokmarknad, genus, genrer och värde- och värdering. Framför allt har jag intresserat mig för kriminallitteratur och andra populärlitterära genrer, samt barn- och ungdomslitteratur.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsarbete har bland annat mycket kretsat runt genrefrågor och hur genrerna påverkas av samhällets normer samt frågeställningar som på olika sätt problematiserar litteraturens värden och underliggande värderingar. Jag har ett kombinerat intresse för frågor som gäller litterär estetik och frågor om litteraturens sätt att interagera med det omgivande samhället. Därtill intresserar jag mig för hur litterära genrer och författarskap fungerar på bokmarknaden och hur de marknadsförs via traditionella såväl som digitala kanaler. Forskningen angränsar till det tvärdisciplinära forskningsfältet cultural studies. Andra områden av relevans för min forskning är mediehistoria och publishing studies.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (16 st)
Encyklopediartiklar (7 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (11 st)
 • Kärrholm, S. (2017). Maktkampen om känslorna på 70-talet. Respons, 58-59. Tidskriften Respons.
 • Kärrholm, S. (2016). Recension av Maria Jönssons Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet : om genus, trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap. Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, 39 (2016). Svenska Barnboksinstitutet.
 • Kärrholm, S. (2016). Recension av Yvonne Lefflers Sigge Stark : Sveriges mest produktiva, utskällda och lästa författare. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 136/2015, 393-395. Svenska litteratursällskapet.
 • Kärrholm, S. (2014). Deckaren tränar läsaren i att bli misstänksam. Respons, 43-44. Tidskriften Respons.
 • Kärrholm, S. (2014). Mord til tiden: Forbrydelse, historie og mediekultur by Gunhild Agger. Scandinavian Studies, 86, 373-376. Society for the Advancement of Scandinavian Study.
 • Kärrholm, S. (2014). Sexualiteten låg bakom de mörka dåden. Respons, 36-37. Tidskriften Respons.
 • Kärrholm, S. (2012). Recension av antologin Läsarnas marknad, marknadens läsare (2012). Tidskrift för litteraturvetenskap, 2012. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.
 • Kärrholm, S. (2012). Regeringen visar att man tar kulturen på allvar. Respons, 14-17. Tidskriften Respons.
 • Kärrholm, S. (2012). Uppsalaforskare läser deckare. December. Uppsala Nya Tidning.
 • Kärrholm, S. (2010). Recension av Dag Hedmans Extravaganta eskapader. Gösta Palmcrantz liv och verk; Gösta Palmcrantz (Gösta Segercrantz). En bibliografi. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Årgång 130 2009, 337-341. Svenska litteratursällskapet.
 • Kärrholm, S. (2010). Recension av Lena Kårelands Inga gåbortsföremål. Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning. Svenska Barnboksinstitutet.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Docent i litteraturvetenskap sedan 2013.

Sara Kärrholm

Docent
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsansvarig
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sara.karrholmkultur.luse

Telefon 046–222 33 35

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX: C452