Person

Sara Kärrholm

Docent

 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sara.karrholmkultur.luse

Telefon 046–222 33 35

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX: C452

Jag bedriver min verksamhet som lärare och forskare vid Kulturvetenskapliga institutionen. Min undervisning bedrivs i ämnet Förlags- och bokmarknadskunskap och Digitala kulturer. Min forskning rör frågor om litteratur och bokmarknad, genus, genrer och värde- och värdering. Framför allt har jag intresserat mig för kriminallitteratur och andra populärlitterära genrer, samt barn- och ungdomslitteratur.

Jag skriver även en blogg om att jobba med Förlags- och bokmarknadskunskap: redaktorensanmarkningar.com

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (18 st)

Encyklopediartiklar (7 st)

Konferensbidrag (6 st)

Recensioner (13 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (30 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Docent i litteraturvetenskap sedan 2013.

Sara Kärrholm

Docent

 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sara.karrholmkultur.luse

Telefon 046–222 33 35

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX: C452

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15