Person

Anne Ladefoged

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anne.ladefogedkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jeg er cand. mag. i dansk med tilvalgsfag i historie og kulturstudier fra Københavns Universitet. Mit fokusområde er det fysiske udtryk af tekster, og den form de overleveres i, især middelalderlige håndskrifter og tidlige trykte bøger. Det fysiske udtryk af en tekst er af afgørende betydning for vores forståelse og optag af indhold, samt at det kan relateres til tekstens funktion, hvilket gør det fysiske udtryk til en vigtigt forskningsgenstand.

Min nuværende forskning (Ph.D.-projekt: Between Manuscripts and Prints) er et studie af udviklingen af det fysiske udtryk af håndskrevne og trykte udgaver af landskabslove fra Skåne og Sjælland mellem 1450-1650. I den periode opfindes en ny made at producere tekst på ved trykpressen, samtidig med en fortsat produktion af håndskrifter, hvilket medfører en sameksistens af to typer af medier. Mit fokus er, hvordan det fysiske udtryk af hver type relaterer sig til hinanden og indbyrdes udveksles, fx ved en forlæg/afskrift-relation.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Between Manuscripts and Prints - Physical expression of handwritten and printed law texts c. 1450-1650.

Ph.D.-projektet er et studie af udviklinger i det fysiske udtryk i håndskrevne og trykte udgaver af middelalderlige landskabslove fra Skåne og Sjælland mellem 1450-1650. I denne periode udvikles en ny metode til at producere tekst ved trykpressen, sideløbende med en fortsat produktion af håndskrifter, hvilket leder til en sameksistens af to typer af medier (tryk og håndskrift). Fokus er hvordan det fysiske udtryk af hver type relaterer sig til hinanden og gensidigt udveksles. Studiet udføres ved en analyse af, hvad der sker med det visuelle udtryk i en forlæg/afskrift-relation, når dette inkluderer et skift i medie, og hvordan håndskreven og trykt tekst sameksisterer i eksemplarer, der udgøres af begge dele (composites & interleaved prints).  

Övriga uppdrag och meriter

Med-administrator af Nordisk Forum for Boghistorie

Anne Ladefoged

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anne.ladefogedkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15