Person

Arina Stoenescu

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post arina.stoenescukultur.luse

Telefon 046–222 02 88

Mobil 070–491 19 91

Rum LUX:C358

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har en masterexamen i grafisk design och illustration från Konstfack och vill genom mitt arbete bidra till en bättre kommunikation genom typografi och grafisk design. Jag anser att bra design gör skillnad i våra liv eftersom design arbetar med struktur, funktion och estetik. Jag är verksam som översättare från och till rumänska, tycker om att arbeta med barnkultur och designa böcker som utforskar gränserna mellan textuell och visuell kommunikation. Jag driver också mikroförlaget pionier press som ger ut tvåspråkiga barn- och ungdomsböcker, böcker om typografi och med rumänskt tema.

Mitt forskningsområde är typografi med fokus på relationen mellan typografi och politik. Just nu forskar jag om typografi och politik i dagspressen i Rumänien under perioden 1948–1989. Hur såg det typografiska landskapet ut och vilken roll spelade typografin i förmedlingen av politiska budskap under kommunisttiden?

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning handlar om kopplingen mellan typografi och politik med särskild fokus på hur typografin påverkar uppfattningen av det politiska budskapet. Jag är också intresserad av hur det politiska systemet bidrar till skapandet av olika typografiska landskap. I min forskning utgår jag från typografins påverkan på det politiska budskapet i rumänska tidningar under kommunisttiden i Rumänien 1948–1989.

Övriga uppdrag och meriter

Arina Stoenescu

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post arina.stoenescukultur.luse

Telefon 046–222 02 88

Mobil 070–491 19 91

Rum LUX:C358

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar