Person

Magne Klasson

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post magne.klassonkultur.luse

Rum LUC:C457

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Før jeg kom til Lund, studerte jeg historie ved Universitetet i Oslo (BA/MA).

Prosjektet mitt undersøker hvordan, hvilke og hvorfor ulike medier inngikk i byoffentlighetene i København og Christiania (dagens Oslo), ca. 1775-1815.

Konseptuelt forstår jeg medier som konfigurasjoner av det trykte, det håndskrevne og det muntlige. Ved å ha byene som utgangspunkt – istedenfor ett publikum, én type publikasjon, eller én sjanger – vil prosjektet bidra til å forstå hvordan ulike medier relaterte seg til hverandre, hvordan mediene påvirket byoffentlighetene, og hvordan ulike aktører brukte mediene med ulike hensikter.

Teoretisk er jeg inspirert av kunnskapshistorie, aktør-nettverksteori (ANT), og praksis-orienterte tilnærminger til bokhistorie.

For tiden skriver jeg også en introduksjonsbok i emosjonshistorie sammen med to professorer fra Universitetet i Oslo, som publiserers på norsk i 2023.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Magne Klasson

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post magne.klassonkultur.luse

Rum LUC:C457

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15