Person

Magne Klasson

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post magne.klassonkultur.luse

Rum LUC:C354

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Før jeg kom til Lund, studerte jeg historie ved Universitetet i Oslo (BA/MA).

Prosjektet mitt undersøker hvordan, hvilke og hvorfor ulike medier (trykte, håndskrevne, muntlige) inngikk i byoffentlighetene i København og Christiania (dagens Oslo), ca. 1775-1815.

Ved å ha byene som utgangspunkt – istedenfor ett publikum, ett medium eller én sjanger – vil prosjektet analysere hvordan ulike medier påvirket hverandre, hvordan mediene og bylivet påvirket hverandre, og hvordan ulike aktører brukte mediene med ulike hensikter. Tilnærmingen vil tydeliggjøre et bredt spekter av medier, aktører og praksiser - og slik bidra med ny kunnskap knyttet til offentlighets-, by- og bokhistorie.

Teoretisk er jeg inspirert av praksis-orienterte tilnærminger til (bok)historie, kunnskapshistorie og aktør-nettverksteori (ANT).

For tiden skriver jeg også en introduksjonsbok i emosjonshistorie sammen med to professorer fra Universitetet i Oslo, som publiserers på norsk i 2024.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Magne Klasson

Doktorand

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post magne.klassonkultur.luse

Rum LUC:C354

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15