Person

disa.runebykultur.luse | 2022-03-03
Disa Runeby

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post disa.runebykultur.luse

Rum LUX:C354

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan hösten 2021.

Mina forskningsintressen faller inom ramarna för medicinhistoria och medical humanities. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag medicinska uppfattningar om hormoner, kroppen och jaget i Sverige under 1900-talets första hälft. Jag intresserar mig framförallt för läkares förståelse av människan som kemiskt betingad och därmed möjlig att forma/styra genom medicinsk intervention.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Disa Runeby

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post disa.runebykultur.luse

Rum LUX:C354

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15