Person

disa.runebykultur.luse | 2023-01-12
Disa Runeby

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post disa.runebykultur.luse

Rum LUX:C354

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan hösten 2021.

Mina forskningsintressen faller inom ramarna för medicinhistoria och medical humanities. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag medicinska uppfattningar om och praktiker kring hormoner, kroppen och jaget i Sverige under 1900-talets första hälft. Jag intresserar mig framför allt för läkares förståelse av människans inre som ett kemiskt system möjligt att forma/styra genom medicinsk intervention.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Disa Runeby

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post disa.runebykultur.luse

Rum LUX:C354

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15