Person

Adam Furbring

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post adam.furbringkultur.luse

Rum LUX:C356

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan september 2021.

Mitt projekt avhandlar smittkoppsympningen i sjutton- och artonhundratalets Sverige. Ett övergripande syfte är att utvinna kunskap om hur människor historiskt förhållit sig till, och skyddat sig mot, epidemiska sjukdomar. I fokus står de intensiva ansträngningar som sedan sjuttonhundratalets mitt gjordes för att förmå befolkningen att genomgå de immuniserande åtgärderna variolisation och, från artonhundratalets början, vaccination.

Jag intresserar mig särskilt för hur ny medicinsk kunskap överfördes till befolkningen och de professionaliseringar och specialiseringar som uppstod på läkekonstens fält för att främja relationerna mellan läkare och människorna som stod under deras vård.

Huvudhandledare: David Dunér

Biträdande handledare: Anna Tunlid

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Adam Furbring

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post adam.furbringkultur.luse

Rum LUX:C356

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15