Person

Jonas Bornsäter

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.bornsaterkultur.luse

Telefon 046–222 75 66

Mobil 076–888 15 41

Rum LUX:C417

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Vägledd av filosofen Gilles Deleuze och psykiatrikern Félix Guattaris teoretiska koncept studerar jag framväxten, existensen och försvinnandet av så kallade bastuklubbar och liknande verksamheter, som i samband med den så kallade Bastuklubbslagen, egentligen Lag (SFS 1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och liknande verksamheter, förbjöds i Sverige mellan åren 1987 till 2004.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I masteruppsatsen De sexuella nomaderna. En etnologisk studie av frigörelse och kontroll i skuggan av bastuklubbslagen (2018) gör jag ett nedslag i det samtida Stockholm och undersöker etnografiskt samma typer av rum som den så kallade bastuklubbslagen förbjöd.

Jonas Bornsäter

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.bornsaterkultur.luse

Telefon 046–222 75 66

Mobil 076–888 15 41

Rum LUX:C417

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15