Person

Karin Lundin

Doktorand

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karin.lundinkultur.luse

Rum LUX:C457

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap inom forskarskolan ReSource – Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer. Min avhandling kommer att handla om universitets- och högskolestudenters användning av talböcker, det vill säga ljudböcker som producerats för personer som på grund av funktionsnedsättningar har svårt att läsa tryckta texter, samt andra stödprogram såsom talsyntes. Mitt projekt sällar sig till forskningsfältet kritisk läsforskning, där läsning förstås som en social och materiell praktik som kan utövas på olika sätt, med olika sinnen och olika redskap.

Jag har en kandidatexamen i engelska från Uppsala universitet och en masterexamen i bilioteks- och informationsvetenskap från Uppsala universitet. Jag har tidigare arbetat som bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek och Malmö universitetsbibliotek.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Karin Lundin

Doktorand

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karin.lundinkultur.luse

Rum LUX:C457

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15