lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är fil. Mag, och doktorand i etnologi vid Lunds Universitet. Min avhandling har arbettiteln "Matkultur på menyn" och handlar om konsumtion och produktion av etnisk mat i restaurangmiljöer.

Jag antogs som doktorand 1997 men har under åren undervisat inom flertalet högskole- och universitetsutbildningar (Etnologi Lunds universitet, Lärarutbildningen Malmö Högskola, Service Management Campus Helsingborg, Mat och Måltid Högskolan Kristianstad) och därav har avhandlingen kommit en del i andra hand.

Jag är för närvarande Studievägledare på Institutionen för Kulturvetenskap men arbetar också med att avsluta min avhandling.

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anna Burstedt

Studievägledare
Institutionen för kulturvetenskaper

Doktorand
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.burstedtkultur.luse

Postadress
(studievägledare)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Telefon 046–222 94 33

Rum LUX:C313

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Internpost hämtställe 30