Person

Anna Burstedt

Studievägledare, doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Studierektor

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.burstedtkultur.luse

Telefon 046–222 94 33

Rum LUX:C313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är fil. Mag, och doktorand i etnologi vid Lunds Universitet. Min avhandling har arbettiteln "Matkultur på menyn" och handlar om konsumtion och produktion av etnisk mat i restaurangmiljöer.

Jag antogs som doktorand 1997 men har under åren undervisat inom flertalet högskole- och universitetsutbildningar (Etnologi Lunds universitet, Lärarutbildningen Malmö Högskola, Service Management Campus Helsingborg, Mat och Måltid Högskolan Kristianstad) och därav har avhandlingen kommit en del i andra hand.

Jag är för närvarande Studievägledare på Institutionen för Kulturvetenskap men arbetar också med att avsluta min avhandling.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Anna Burstedt

Studievägledare, doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Studierektor

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.burstedtkultur.luse

Telefon 046–222 94 33

Rum LUX:C313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15