Person

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sarah.vorminderkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand inom idéhistoria sedan HT 2020.

Mitt forskningsintresse kretsar kring tidigmoderna kunskapskulturer, främst kartografiska praktiker, där jag sällar mig till historiker som uppfattar vetenskap som en social aktivitet, i enlighet med Science and Technology Studies.

Min forskning behandlar lantmätarna vid Lantmäteriet och deras kunskapsproduktion i och med sjutton- och artonhundratalets skiftesreformer, vilket påbörjades i min masteruppsats där jag studerade gruppens samtida nätverkspraktiker. Avhandlingsprojektet bygger vidare på detta men tittar närmare på gruppens diskussioner om, samt utförandet av, gränsrätningar vid förrättningar från Storskiftet till Laga skiftet, med fokus på diverse metodologiska och teknologiska frågor.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sarah.vorminderkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15