lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Christel Anderberg

Administrativ chef, ekonom, inköpssamordnare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post christel.anderbergkultur.luse

Telefon 046–222 09 57

Rum LUX:C320

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30