Person

Thomas Olsson

Avdelningsansvarig

  • Avdelningen för musikvetenskap och intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetsadjunkt

  • Musikvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.olssonkultur.luse

Telefon 046–222 32 75

Rum LUX:C440

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Hej och välkommen till min sida!

Jag undervisar i jazz, rock, svensk musikhistoria, musiksociologi, filmmusik, musikproduktion, akustik samt att skriva om musik. Dessutom handleder jag uppsatser och är utbildningsansvarig för musikvetenskap.

Ledamot i Kulturrådets referensgrupp för stöd till fria musikgrupper
Vice ordförande i Svenska Jazzriksförbundet (SJR)
Ledamot i stiftelsen Orkesterjournalen
Ledamot i Alice Babs stiftelse
Skattmästare i Tobias Norlind-samfundet och -stiftelsen

Thomas Olsson

Avdelningsansvarig

  • Avdelningen för musikvetenskap och intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetsadjunkt

  • Musikvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.olssonkultur.luse

Telefon 046–222 32 75

Rum LUX:C440

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15