lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Kommunikatör för institutionen för kulturvetenskaper.

I mitt arbete ingår intern och extern information, att vara webbredaktör för vår webbsida www.kultur.lu.se samt rekryteringsfrågor, marknadsföring och trycksaksproduktion.

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Institutionsstyrelsen, Institutionen för kulturvetenskaper sedan 2006. Denna mandatperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31.

Ledamot i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, Lunds universitet, 2006-2012.

Åsa Lundgren

Kommunikatör
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post asa.lundgrenkultur.luse

Telefon 046–222 41 02

Rum LUX:C331

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30