Person

Projektassistent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Amanuens

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post maria.gedoz_tieppokultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Projektassistent

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Amanuens

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post maria.gedoz_tieppokultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30