lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anna Cappi

f. 1982, fil.mag. i idé- och lärdomshistoria, doktorand och lärare i idé- och lärdomshistoria.

Forskningsintressen: politisk och ekonomisk idéhistoria i modern tid (i synnerhet inom Latinamerika)

Jag föreläser även om europeisk politisk idéhistoria, fransk efterkrigsfilosofi och genusteori.


Forskning

Innehållsansvarig: Anna Cappi
Sidinnehåll uppdaterat: 2011-09-29

Anna Cappi

Kontaktinformation

Anna Cappi
Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Fax 046–222 31 43

Besöksadress
Biskopsgatan 7

Postadress
Biskopsgatan 7,, 223 62 Lund

Hämtställe 59