lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Åsa Alftberg

I september 2012 disputerade jag i ämnet etnologi. Min avhandling har titeln "Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet." Där undersöker jag äldre människors erfarenheter ur ett fenomenologiskt perspektiv, och studerar hur kulturella föreställningar och normer om åldrande, hög ålder och hälsa formar upplevelsen av att åldras. Mitt övergripande forskningsintresse berör hur kropp och materialitet är delaktiga i människors kulturella meningsskapande.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Innehållsansvarig: Åsa Alftberg
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Åsa Alftberg

Kontaktinformation

Åsa Alftberg
FD
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 40 55

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund, 223 62 LUND

Hämtställe 30