lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap.

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag informationslitteracitet i lärarstudenters digitala studievardag och föreställningen om lärarutbildningens digitalisering.

Jag har undervisat bl.a. om sociala medier och bibliotek, källkritik i digitala miljöer och referenssamtal.

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle", och medlem i "International Information Literacies Research Network".

Sedan 2017 vikarierar jag som avdelningsansvarig på avdelningen för ABM.

Forskning

Om forskningen

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap.

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur lärarstudenter approprierar digitala tjänster som redskap för lärande och hur samspelet mellan appropriering, identitet och informationslitteracitet ser ut. 

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag

Hanell, F. (2011). ”A situated view on Information Literacy: epistemological issues and practical solutions through analysis of participatory media in learning environments.” Short paper presented at i3, Information: Interactions and Impact. June 20–23, 2011, Aberdeen, UK.

Hanell, F. (2011). ”New arenas for learning: teacher students’ use of participatory media as tools for learning.” Poster presented at iDocQ, The inaugural Information Science Doctoral Colloquium. June 19th, 2011, Aberdeen, UK. Winner of the prize for best poster. (Poster available at: http://www.idocq.org.uk/)

Hanell, F. (2012). ”Why Teachers Like Facebook or Two Teacher Educators, One Facebook Group and 200 Teacher Trainees”. Paper presented at Universitas 21 workshop on Digital Humanities. September 20th, 2012, Lund, Sweden.

Hanell, F. (2012). ”From an Architecture of Participation to a Structure for Nurturing Relationships: Swedish Teacher Trainees’ Informal Learning on Facebook”. Full paper presented at Internet Research 13.0:Technologies. October 19th, 2012, Salford, United Kingdom.

Hanell, F. (2013). ”Bringing the Backstage to the Front. Teacher Trainees’ Appropriation of Participatory Media as Tools for Learning”. Poster presented at CoLIS 8 Doctoral Forum. August 18th, 2013, Lund, Sweden.

Carlsson, H., Hanell, F. & Lindh, K. (2013). "Exploring multiple spaces and practices: a note on the use of ethnography in research in library and information studies". Paper presented at CoLIS 8. August 19th, 2013, Copenhagen, Denmark.

Hanell, F. (2016). "Where identity meets information: teacher trainees’ performance of identity positions and information activities". Short paper presented at CoLIS 9. June 28th, 2016, Uppsala, Sweden.

Andra presentationer i urval

”Aktuell forskning om sociala medier och informationskompetens i lärmiljöer”. Vid konferensen ”Fortbildning för dig som arbetar som skolbibliotekarie” i Göteborg, 130130. Föreläsningen spelades in av UR.

“Kompetens och bibliotekarieroll i förändring: exempel från praktik och undervisning”. Skolbiblioteksdagen i Malmö, 120508.

“Sociala medier – verktyg för lärande”. Skolbiblioteksdagen i Höör, 110517.

Fredrik Hanell

Doktorand, avdelningsansvarig
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post fredrik.hanellkultur.luse

Telefon 046–222 41 87

Rum LUX:C316

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30