lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Niclas Hagen

Jag har en bakgrund inom molekylärbiologi och genetik vilket har möjliggjort för mig att arbeta flervetenskapligt med frågor som framförallt har rört relationen mellan genetik, samhälle och kultur. Jag är knuten till en flervetenskaplig forskningsmiljö vid Lunds universitet som går under namnet Bagadilico (Se också http://www.med.lu.se/bagadilico). Bagadilico är ett nätverk som består av runt 120 forskare, studenter och tekniker från såväl medicinska fakulteten som LTH, Universitetssjukhuset i Lund och Institutionen för kulturvetenskaper. Vårt mål är att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga. Den tvärvetenskapliga miljön garanterar att upptäckter inom den experimentella forskningen förs vidare in i vården och att patientens, de anhörigas och samhällets perspektiv respekteras. Bagadilico har formellt funnits sedan 2008 och är en av universitetets Linnémiljöer.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Vetenskapliga publikationer

Hagen, N. (2011). "I gränslandet mellan genotyp och fenotyp – motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning", Socialmedicinsk tidskrift, 88(3): 266-272.

Isenberg, B., Hagen, N. (2011). "The Manifestation of Modernity in Genetic Science" i R. Nate, B. Klüsner (eds) Biology and Culture. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Recensioner och övriga akademiska publikationer

Hedlund, M., Hagen, N., Kristoffersson, U. (2012). "Editorial: Genetics and Democracy", Journal of Community Genetics 3(2): 57-59.

Daun, Å (2009). Arv och Miljö. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Förlag Symposium. Recension i RIG, nr. 2, 2010.

Publikationer i media
Hanson, K., Hagen, N. (2010). "DNA-tester väcker svåra frågor som kräver svar", Svenska Dagbladet, 101020, p. 5.

Konferens och poster presentationer

Hagen, N. (2011) "Between Genotype and Phenotype - Predictive Genetic Testing and the Natural Attitude", Program och Praktik, Lunds universitet, Sverige

Hagen, N., Petersén, Å., Lundin, S. (2010) "The Experience of a Genetic Brain Disorder: Cultural and Social Perspectives on Huntington´s Disease", European Huntington Network Meeting, Prag, Tjeckien. (Poster presentation)

Hagen, N., Petersén, Å., Lundin, S. (2010) "The Experience of a Genetic Brain Disorder: Cultural and Social Perspectives on Huntington´s Disease", Neuroscience Day, Lunds universitet, Sverige (Poster presentation)

Bommenel, E., Hagen, N. (2009) "Chains of Translations in the Work towards Finding a Cure for Huntington's and Parkinson's disease", National STS-Meeting, Uppsala Universitet Sverige.

Isenberg, B., Hagen, N. (2009) "The Manifestation of Modernity in Genetic Science", Biology, Anthropology and Cultural Criticism in the European Modern Age, Catholic University Eichstätt-Ingolstadt, Tyskland.

Redaktörskap

Gästredaktör (2012): Specialnummer kring Genetik och demokrati. Journal of Community Genetics 3(2): 57-153.

Övriga uppdrag

Organisatör (i samarbete med LETStudios, Gothenburg University): "Biomedical Transformations of Life: Knowledge, Learning and the Rise of Biocitizens". Seminarieserie och workshops vid Lunds universitet och Göteborgs universitet 2010-2011.

Organisatör: "Genetics, Normality and Democracy –A Problematic for the 21:st Century. Seminarieserie vid Lunds universitet 2008-2009.

Innehållsansvarig: Niclas Hagen
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-04-01

Niclas Hagen

Kontaktinformation

Niclas Hagen
FD, Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Besöksadress
Finngatan 8 och 10

Postadress
Box 117, 221 00 LUND

Hämtställe 59

Länk