lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Adam Brenthel

Född 1979. fil.kand. Biologi, fil.kand. Kulturvetenskap med samtidsinriktning, fil. mag. Medie- och kommunikationsvetenskap. Doktorand i Konsthistoria och visuella studier inom Program K.
Jag har en bakgrund som biolog men intresserade mig tidigt för den naturvetenskapliga bildkulturen vilket ledde till studier i samtida kulturvetenskap med stora inslag av visuella studier. Jag skrev min magister om den naturvetenskapliga blicken inom Media och kommunikationsvetenskap som för mig till stora delar innehåller kurser i vetenskapsteori och samtida kulturteori.
Nu fortsätter detta engagemang med en doktorandtjänst i Konsthistoria och visuella studier som kommer att dra material från både det kulturvetenskapliga och det naturvetenskapliga. Jag forskar nu på klimatvisualiseringar och det empiriska materialet kommer från fältstudier och konstfältet.


Styrelseledamot SULF Lund
Suppleant SACO-S Lund


Forskning

Innehållsansvarig: Adam Brenthel
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-01-30

Adam Brenthel

Kontaktinformation

Adam Brenthel
Doktorand
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 38 06

Mobil 073–701 12 24

Rum 117

Besöksadress
Biskopsgatan 5

Postadress
Box 117, 221 00 LUND

Hämtställe 59