lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min forskning handlar just nu framför allt om cykling. Tillsammans med Lars-Eric Jönsson har jag projektet "Cykeln och friheten" där vi fokuserar olika aspekter av cykling: cykelsport, cykeln som arbetsredskap, cykelns betydelse för rekreation och fritid, för hållbarhet och miljöpåverkan, och cykelns roll för den enskilda individen och samhället. Faktorer som kön och klass, liksom förhållandet mellan lokalt och globalt, är centrala och projektet rör sig såväl i nutid som dåtid. Ett område jag särskilt intresserar mig för är cykelns betydelse i olika faser av livet.

Jag har tidigare haft ett projekt om namn och identitet, som bland annat resulterat i boken "Man är vad man heter" (2006). Det är ett ämne som intresserar mig mycket och som jag arbetar med då och då även nu. Jag har även arbetat med olika projekt om kvinnor och datorspel, ritualer, träd och samlande.

Forskning

Pågående projekt

  • Cykeln och friheten Projektet "Cykeln och friheten" fokuserar olika aspekter av cykling. Cykelsport, cykeln som arbetsredskap, cykelns betydelse för rekreation och fritid, ...

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (24 st)
Bokkapitel (25 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (19 st)
Recensioner (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag är koordinator för det internationella mastersprogrammet MACA, Master of Applied Cultural Analysis, som ges i samarbete med Köpenhamns Universitet. Jag är även kursansvarig för den inledande kursen samt handledare och examinator på den avslutande uppsatskursen. Jag är också lärare och kursansvarig för de arkivvetenskapliga kurserna inom mastersprogrammet ABM samt handledare på uppsatskursen. Utöver detta undervisar och jag och är ansvarig för Swedish Society and Everyday Life, som vänder sig till utbytesstudenter, och delkursen Berättande och folklore på grundkursen i etnologi. I olika omgångar varit gästlärare vid Universitetet i Bergen och Åbo Akademi och sedan 1994 är jag medlem i den nordiska forskargruppen KPFF.

Charlotte Hagström

Docent
Avdelningen för etnologi
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046–222 68 15

Rum C443

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30