lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Charlotte Hagström

Min forskning handlar just nu framför allt om cykling. Tillsammans med Lars-Eric Jönsson har jag projektet "Cykeln och friheten" där vi fokuserar olika aspekter av cykling: cykelsport, cykeln som arbetsredskap, cykelns betydelse för rekreation och fritid, för hållbarhet och miljöpåverkan, och cykelns roll för den enskilda individen och samhället. Faktorer som kön och klass, liksom förhållandet mellan lokalt och globalt, är centrala och projektet rör sig såväl i nutid som dåtid. Ett område jag särskilt intresserar mig för är cykelns betydelse i olika faser av livet.

Jag har tidigare haft ett projekt om namn och identitet, som bland annat resulterat i boken "Man är vad man heter" (2006). Det är ett ämne som intresserar mig mycket och som jag arbetar med då och då även nu. Jag har även arbetat med olika projekt om kvinnor och datorspel, ritualer, träd och samlande.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Jag är koordinator för det internationella mastersprogrammet MACA, Master of Applied Cultural Analysis, som ges i samarbete med Köpenhamns Universitet. Jag är även kursansvarig för den inledande kursen samt handledare och examinator på den avslutande uppsatskursen. Jag är också lärare och kursansvarig för de arkivvetenskapliga kurserna inom mastersprogrammet ABM samt handledare på uppsatskursen. Utöver detta undervisar och jag och är ansvarig för Swedish Society and Everyday Life, som vänder sig till utbytesstudenter, och delkursen Berättande och folklore på grundkursen i etnologi. I olika omgångar varit gästlärare vid Universitetet i Bergen och Åbo Akademi och sedan 1994 är jag medlem i den nordiska forskargruppen KPFF.

Innehållsansvarig: Charlotte Hagström
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-03-10

Charlotte Hagström

Kontaktinformation

Charlotte Hagström
docent, univ.lektor, avdelningsansvarig etnologi
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 68 15

Rum LUX:C443

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund, 223 62 LUND

Hämtställe 30