lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Matthew Norris

Doktorand i idé- och lärdomshistoria. Mina forskningsintressen kretsar kring humanvetenskapernas historia i allmänhet, och historiografins historia i synnerhet. För närvarande undersöker jag förbindelserna mellan svensk antikvarisk forskning under den tidigmoderna perioden och dess utländska motsvarigheter.


Forskning

Innehållsansvarig: Matthew Norris
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-08-17

Matthew Norris

Kontaktinformation

Matthew Norris
Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 02 88

Fax 046–222 31 43

Rum 304

Besöksadress
Biskopsgatan 7

Postadress
Biskopsgatan 7,, 223 62 Lund

Hämtställe 59