lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Moa Goysdotter

Fil. dr. i konsthistoria och visuella studier, fil. mag. i historia samt fil. mag. i litteraturvetenskap, Lunds universitet


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Lärare på kandidatprogrammen Digitala kulturer och Modevetenskapliga programmet.

Innehållsansvarig: Moa Goysdotter
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-02-04

Moa Goysdotter

Kontaktinformation

Moa Goysdotter
Universitetslektor/Forskare
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 09 50

Besöksadress
Biskopsgatan 5

Postadress
Box 117, 221 00 LUND

Hämtställe 59