lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och disputerade i oktober 2010.

Ett av mina forskningsintressen är forskares användning av digital kommunikation. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag varför forskare väljer ett kommunikationsverktyg som bloggen.

Jag är även intresserad av sociala medier och användning av digital kommunikation i vår vardag.

Jag undervisar om kunskapsorganisation och webbutveckling och har tidigare arbetat under lång tid som bibliotekarie med utveckling av digitala tjänster.

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle"

En del av min tid arbetar jag som utvecklare av forskningsstöd på Malmö högskola.

Forskning

Forskargrupper

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (9 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

se min blogg sakj.wordpress.se

Sara Kjellberg

Forskare
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sara.kjellbergkultur.luse

Telefon 046–222 91 67

Rum LUX:C457

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar