lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sara Kjellberg

Jag är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och disputerade i oktober 2010.

Ett av mina forskningsintressen är forskares användning av digital kommunikation. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag varför forskare väljer ett kommunikationsverktyg som bloggen.

Jag är även intresserad av sociala medier och användning av digital kommunikation i vår vardag.

Jag undervisar om kunskapsorganisation och webbutveckling och har tidigare arbetat under lång tid som bibliotekarie med utveckling av digitala tjänster.

Jag är medlem i forskargruppen "Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle"

En del av min tid arbetar jag som utvecklare av forskningsstöd på Malmö högskola.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Presentationer i urval

* Lunchseminarium om vetenskaplig kommunikation och bloggar för forskare på fysiska institutionen, Lunds universitet, maj 2012

* Paneldebatt - En yrkesroll i förändring, SFIS Höstkonferens, Lund, november 2011

* Paneldiskussion om Sociala medier och bibliotek på Bokmässan, Göteborg, 23 september 2010.

* Drömmen om forskarens framtida forskningsbibliotek, inledning av BIBCAMP på Malmö högskola, 2 juni 2010

* Bloggar och bibliotek – Forskare och framtiden, på Biblioteksföreningens forskardag, 6 maj 2010

* Forskningskommunikation i förändring – flyttar bloggen gränserna? Seminarium arrangerat av Kommunikationsavdelningen på Lunds universitet, 12 mars 2010

* Being a Blogging Researcher - an interview study, på Digitising Lives of People, Places, Facts and Things Workshop, Maastricht, 8 april 2009

* Scholarly blogging practice as situated genre: a theoretical framework, på Science, technology and gender seminar, University of Tampere, 25 april, 2008

* The use of blogs in scholarly communication practice, på Doctoral Forum CoLIS6, Borås, 13 augusti 2007

* Scholarly communication and new electronic communication arenas: the use of weblogs in the research practice, på The London LIS Research Seminars, Department of Information Science at City University, London, 7 november 2006

* Paneldiskussion om forskare och nya media ("Nya medier, nya möten – forskare – journalister – allmänheten"), arrangerad av Vetenskap och allmänhet, Stockholm, 10 november 2005

Uppdrag

* Ledamot i Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning inom bibliotekssamverkan och inflytandestruktur för Kungliga Biblioteket 2012 - 2013

* medlem i styrelsen för ASIS&T (American Association of Information Science and Technology) European chapter 2010-2012

* Medlem i Malmö stadsbiblioteks följegrupp till deras utvecklingsprojekt "Att lyfta blicken" 2010-2012

* Doktorandrepresentant i humanistiska fakultetens forskningsnämnd 2006 - 2010

* Doktorandrepresentant i humanistlaboratoriets referensgrupp 2008

* Doktorandrepresentant i NORSLIS styrelse 2005 - 2008

* Doktorandrepresentant i historisk-filosofiska sektionens fakultetsråd 2005 - 2006

Pedagogiska och administrativa meriter i urval

Handledning av masteruppsatser, handledare i Problembaserat lärande (PBL). Kursansvar och undervisning under 2004 – 2012 särskilt relaterat till informationssökning, kunskapsorganisation och utveckling av digitala tjänster, bl.a. kurserna "Att samla och organisera kunskap" (15 hp) samt "Informationssökning och förmedling" (7,5 hp) på ABM-mastern (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Museologi). Utveckling av kurser för det tidigare bibliotekarieprogrammet samt ABM-mastern.

Annat (utan inbördes ordning)

* Arrangör och moderator av SFIS vårkonferens den 10 april 2013, Informationsförsörjning till forskning och innovation – information som konkurrensmedel

* Medarrangör, The 3rd U21 Digital Humanities Workshop at Lund University, Lund, Sweden, 19 - 21 september, 2012

* Workshop "Studying digital cultures - Tools and Methods", in cooperation between HEX, Humanistlaboratoriet och Institutionen för kulturvetenskaper, november 2011

* Intervjuad i Curie, Sociala forskare ger ny forskning:
http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2012-04-23-sociala-forskare-ger-ny-forskning.html

* Intervju i Avista, Lysande utsikter, s 34-35:
http://corp.btj.se/filearchive/9/9553/Avista_nr1_2012.pdf

* Hallå-intervju i LUM (Lunds Universitet Meddelar), Sara Kjellberg om forskarbloggar
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12344&news_item=4753

* Intervju i Universitetsläraren nr 9 2010, Allt fler forskare börjar blogga.
http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=11329

* Gästdoktorand med STINTs kulturvetarstipendium på Virtual Knowledge Studio, hos professor Paul Wouters, Amsterdam, februari-maj 2009
http://www.virtualknowledgestudio.nl/

* Gästdoktorand på University of Tampere, hos professor Sanna Talja, april 2008

* Medlem i Humanistisk EXperimentgrupp – HEX
http://hyphoff.kult.lu.se/hex/

* Intervju i "Naturvetaren", "Svenska naturvetare bloggar sällan", nr 2, s 14, 2008

* Intervju i Impuls "Välkommen in i forskarvärlden", nr 3, s 21 2007
http://www.impuls.nu/

* Gästdoktorand på Napier University, hos professor Elisabeth Davenport, Edinburgh oktober-november 2006

* Intervju i DN om magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap "Det räcker inte att säga: schh!" september 2006
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=573861

* Intervju i Universitetsläraren, "Att blogga kan vara marknadsföring", nr 10/11, 2006
http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=5033

* Intervju i Allt om vetenskap, "De bloggar om vetenskap", nr 10, 2006
http://www.alltomvetenskap.se/index.aspx?article=943

* Intervju i NordForsk Magasin december 2006 om NORSLIS, den nordiska forskarskolan i Biblioteks- och informationsvetenskap

* Intervju i Sveriges Radio (SR) om nya vägar för vetenskaplig kommunikation, 25 juli 2005

* Arbetade som bibliotekarie med särskilt fokus på utveckling av digitala tjänster 1998 - 2004 på Investor, Malmö högskola och Lunds universitet

Innehållsansvarig: Sara Kjellberg
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Sara Kjellberg

Kontaktinformation

Sara Kjellberg
Forskare
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 022–291 67

Fax 046–222 31 43

Rum LUX:C457

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund, 223 62 LUND

Hämtställe 30

Länkar