Course

Course code: ILHB15
Swedish title: Idé- och lärdomshistoria: Modets idéhistoria
ECTS credits: 7.5

Description

Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.


Coco Chanel
Genom historien har modet använts som ett sätt för människor att förmedla en identitet till sin omgivning. Denna identitet kan vara allt från klasstillhörigheter och politiska ståndpunkter till religion och musiksmak. Vidare kan modet komma ur ett personligt val eller som konsekvens av ett samhälleligt tvång - såväl direkt som indirekt, genom reklam och kulturella normer. De olika modeyttringarnas betydelse beror på sin historiska kontext - inte sällan ser vi dessutom att mode används för att lyfta fram en svunnen tid, eller peka fram mot en ny och lockande framtid. På samma sätt kan vi se hur modet förändras i tider av ekonomisk kris och hur människans kreativitet tenderar att överskrida de gränser som sätts av den krassa verkligheten. Kursen tar även upp teman som är intimt förknippade med mode, såsom kropp och nakenhet, skönhetsideal, tabun, sexualitet och genus.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15