Public Defences

Dissertations (page 1 of 5)

<< First   < Previous   1   2   3   4   5   Next >   Last >>

 • Dissertations: A Pilgrimage to the Past : Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650
  Author: Matthew Norris
  Date: 2016-02-18 kl. 13.15
 • Dissertations: Please Be Patient : A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care
  Author: Martin Gunnarson
  Date: 2016-01-29 kl. 13.00
 • Dissertations: Breathing Life into a Standard : The configuration of resuscitation in practices of informing
  Author: Karolina Lindh
  Date: 2015-09-25 kl. 10.15
 • Dissertations: Expeditioner i det förflutna : etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början
  Author: Karin Gustavsson
  Date: 2014-10-10 kl. 13.15
 • Dissertations: The Street Art World
  Author: Peter Bengtsen
  Date: 2014-06-14 kl. 10.00
 • Dissertations: Halmstadgruppens metamorfoser : en studie av en konstnärsgrupp
  Author: Bo Keck
  Date: 2014-05-30 kl. 13.15
 • Dissertations: Den nya stadens bibliotek : Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek
  Author: Hanna Carlsson
  Date: 2013-10-25 kl. 10.15
 • Dissertations: Modern Genes : Body, Rationality and Ambivalence
  Author: Niclas Hagen
  Date: 2013-10-04 kl. 10.00
 • Dissertations: Impure vision : American staged art photography of the 1970s
  Author: Moa Goysdotter
  Date: 2013-02-23 kl. 10.15
 • Dissertations: Botaniska bilder till allmänheten : om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora
  Author: Gunilla Törnvall
  Date: 2013-02-15 kl. 10.15
 • Dissertations: Rock'n'roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap
  Author: Jonas Bjälesjö
  Date: 2013-02-08 kl. 10.15
 • Dissertations: Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet
  Author: Åsa Alftberg
  Date: 2012-09-21 kl. 10.15
 • Dissertations: Information, identitet, medborgarskap : unga kvinnor berättar om val av preventivmedel
  Author: Johanna Rivano Eckerdal
  Date: 2012-06-01 kl. 10.15
 • Dissertations: Tre städer, två broar och ett museum : minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina
  Author: Dragan Nikolic
  Date: 2012-05-25 kl. 10.15
 • Dissertations: The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden
  Author: Eva Nylander
  Date: 2011-12-16 kl. 10.15
 • Dissertations: Fortunas klädnader : lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige
  Author: Kristiina Savin
  Date: 2011-10-22 kl. 13.15
 • Dissertations: Monstret & människan : Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism
  Author: Jonnie Eriksson
  Date: 2010-11-13 kl. 10.15
 • Dissertations: Mellan nation och omvärld : debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900-talets första hälft
  Author: Henrik Brissman
  Date: 2010-10-15 kl. 10.15
 • Dissertations: Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.
  Author: Sara Kjellberg
  Date: 2010-10-01 kl. 13.15
 • Dissertations: ”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria.
  Author: Helena Strömquist
  Date: 2010-06-05 kl. 13.00
 • Dissertations: Om betydelsen av böckers utseende : det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband : en studie av bokbandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur.
  Author: Kristina Lundblad
  Date: 2010-06-04 kl. 10.15
 • Dissertations: Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke
  Author: Lea Niskanen
  Date: 2010-05-07 kl. 13.00
 • Dissertations: Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet : en analys av arkitekturkritik i svensk press
  Author: Anna Ingemark Milos
  Date: 2010-03-27 kl. 10.00
 • Dissertations: Hotell Speciell : Livsstilskonsumtion på känslornas marknad
  Author: Maria Strannegård
  Date: 2009-12-18 kl. 10.15
 • Dissertations: Möten med motstånd : kultur, klass, kropp på vårdcentralen
  Author: Ingrid Fioretos
  Date: 2009-11-06 kl. 10.15

<< First   < Previous   1   2   3   4   5   Next >   Last >>