Course

The course BBHA23 is currently not being offered

Course code: BBHA23
Swedish title: Bokhistoria: Fortsättningskurs
Credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2020.

Teaching – spring semester of 2020

The Dean decides

  • The Joint Faculties of Humanities and Theology will temporarily transfer to distance teaching and examination by using the online platform Canvas or the tool Zoom. Exceptions are possible with consideration to e.g. group sizes. The change will occur starting March 18 2020 and will persist until the recommendations relating to the corona epidemic change.

Study period: spring semester 2020
Semester: 2
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2019-09-02 – 2020-06-07
Language of instruction: Swedish

Description

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i bokens historia. Den behandlar grafisk kommunikation både ur ett bokmarknadshistoriskt perspektiv och ur mer teoretiska synvinklar.

Kursen ger dig ökad insikt i hur man kan förstå den roll böcker och andra dokument spelat genom århundradena och hur man kan tänka och arbeta när man studerar frågor som har med detta att göra. I en av delkurserna får du också lära dig mer om bokens materiella och formgivningsmässiga aspekter samt om hur boken fungerar som medium.

Kursen är indelad i fyra delkurser à 7,5 poäng.

Delkurs 1: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv

Kursen ger dig kunskap om hur bokmarknaden växte fram i Europa efter introduktionen av boktryckarkonsten. Den behandlar också de politiska konsekvenserna av bokcensur och tryckfrihet i Sverige såväl som i övriga Europa. Kursen belyser uppkomsten av en modern bokmarknad där olaglig kopiering och pirateri bekämpades med upphovsrätt. I fokus för kursen står de historiska kontexter i vilka boken och trycket fungerat som en politisk kraft. Kursen undersöker också vilka olika roller boktryckare, förläggare och författare spelade på bokmarknaden i olika historiska perioder.

Delkurs 2: Bokens materialitet och boken som medium

Kursen belyser hur boken formats som ett samhälleligt medium. Du får stifta närmare bekantskap med hur böcker sett ut historiskt, vilka ideologiska, teknologiska och estetiska faktorer som har påverkat deras formgivning samt vilken funktion de haft som förmedlare av det tryckta ordet. Bland de aspekter av boken som behandlas finns format, inbindningstyper och typografisk gestaltning. Kursen ger dig även en mer ingående kännedom om material, tekniker och bevarandefrågor. 

Delkurs 3: Bokhistorisk teori och metod

Kursen ger dig kunskap om bokhistorias teoretiska fundament och metodiska verktyg samt aktuella vetenskapliga förhållningssätt till fältet. Med konkreta exempel behandlar kursen hur textsociologi och kulturhistoria möts i bokhistoria och hur kunskap i bibliografi och grafisk kultur öppnar för fördjupat arbete i bokhistoriska frågeställningar. Kursen löper parallellt med uppsatskursen och tanken är att du ska ha nytta av den när du själv arbetar med teori och metodfrågor i ditt eget skrivande.

Delkurs 4: Uppsats

I kursen får du lära dig att behandla ett avgränsat fenomen eller en bestämd frågeställning på ett vetenskapligt sätt. Det innebär bland annat att du ska samla in material, läsa in dig på relevant litteratur, värdera dina källor samt beskriva, analysera och sammanställa ditt material. Du ska också lära dig att arbeta med och resonera kring teori och metod. I kursen arbetar vi fortlöpande med kamratgranskning, gruppdiskussioner och individuell handledning från lärarna.

Included parts

  • Book Culture, Bookmarket and Politics, 5.5 credits
  • Book Culture, Bookmarket and Politics - Paper, 2 credits
  • The Materiality of the Book and the Book as Medium, 5.5 credits
  • The Materiality of the Book and the Book as Medium - Paper, 2 credits
  • Book history: Theory and Method, 5.5 credits
  • Book history: Theory and Method - Paper, 2 credits
  • Paper, 7.5 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15